Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

AI har räknat ut bäst användning av ytan på södra Finnberget och i Gäddviken

KUAB och Vasakronan är två aktörer som vill bygga bostäder på södra Finnberget och i Gäddviken. STHLM 22 har nu använt AI för att utnyttja full potential.

Från tidigare vet vi att KUAB vill bygga bostäder på östra Gäddviken och på södra Finnberget. Vasakronan vill däremot riva befintliga ateljébyggnaden i tegel för att uppföra bostäder.

STHLM 22 har nu i ett pilotprojekt använt AI för att utnyttja tomten för fullt och samtidigt optimera vyn från varje lägenhet.

Artificiella intelligensen verkar ha fastnat för kvartershus med innergårdar men också ett gigantiskt höghus i mitten. Titta själv på vad AI har kommit fram till…

solljusstudie för södra finnberget / gäddviken (bild: sthlm 22)

Rösta på Konstantinos Irina i kommunalvalet!

Konstantinos Irina

Jag som driver den nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara vår närnatur – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägar, hemmanära idrottsplatser, stora skolgårdar, strövområden…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, låt buss 53 återigen trafikera Saltsjöqvarn och Danvikshem…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett kulturhus på Kvarnholmen, ge kulturbidrag till öppen scen på Henriksdalsberget…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version