Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

21 juni: Protest utanför Trafikförvaltningen för buss 53 och 55

21 juni, klockan 14:00 träffas engagerade grannar från Danviksklippan, Saltsjöqvarn, Finnboda, Tanto och Hjorthagen för att uppmana politiker i Trafiknämnden att återställa gamla rutten för buss 53 och 55.

Trafiknämndens beslut för ett år sedan att göra om rutten för bussarna 53 och 55 har medfört stora nackdelar för många grannar i Stockholm och Nacka, däribland

Många trafikanter av ursprungliga rutten är över 70 år och kan inte heller springa till andra busslinjer flera hundra meter bort. Några turer på buss 53 skulle kunna fortsätta gå ”snabbare” på Kvarnholmsvägen (i stil med busslinjen 53X) och andra turer ”långsammare” via Danviksklippan – Saltsjöqvarn – Danvikshem.

21 juni: Protestera utanför Trafikförvaltningen!

Vi har haft flera namninsamlingar, debattartiklar i lokaltidningar och maildialog med politikerna i Trafiknämnden. Tyvärr utan framgång.

11 september kandiderar dessa politiker i landstingsvalet. Så kanske de är lyhörda nu. Alla engagerade är därför välkomna

Sprid gärna ordet till dina grannar så att vi blir en samling som gör intryck.

Buss 55:s dragning mellan Danviksklippan och Finnberget

Rösta på Konstantinos Irina i kommunalvalet!

Konstantinos Irina

Jag som driver den nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara vår närnatur – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägar, hemmanära idrottsplatser, stora skolgårdar, strövområden…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, låt buss 53 återigen trafikera Saltsjöqvarn och Danvikshem…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett kulturhus på Kvarnholmen, ge kulturbidrag till öppen scen på Henriksdalsberget…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version