Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Det stinker just nu i Henriksdal

I dagarna luktar det extra mycket från reningsverket i Henriksdal varför många har hört av sig till Stockholms Vatten och Avfall.

Stockholms Vatten och Avfall skriver så här:

Vi har skumningsproblem i våra rötkammare. Skummet gör att slammet i rötkamrarna lyfter hela vägen upp till rötgasledningarna. Då bildas högt tryck i rötgasledningarna vilket gör att båda slam och gas måste släppas ut. Både slammet och gasen bidrar till den dåliga lukten.

Vi kan tyvärr inte ge någon prognos på när problemet är löst. Kan inte säga mer än att vi jobbar med problemet och att det tar upp väldigt mycket tid och resurser.

Rösta på Konstantinos Irina i kommunalvalet!

Konstantinos Irina

Jag som driver den nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara vår närnatur – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägar, hemmanära idrottsplatser, stora skolgårdar, strövområden…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, låt buss 53 återigen trafikera Saltsjöqvarn och Danvikshem…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett kulturhus på Kvarnholmen, ge kulturbidrag till öppen scen på Henriksdalsberget…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version