Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

17 juni – 19 sep: Samråd för Nacka Port

17 juni till 19 september 2022 pågår samråd för Nacka Port, området runt Klinthuset i Sickla nedanför brf Svindersvik på Henriksdalsberget.

Planhandingar finns på nacka.se/nackaport. Öppet hus hålls 23 augusti klockan 17:00 – 19:00 i lokalen Lamberts hörna i Sickla. 7 september klockan 17:00 – 18:30 hålls också ett digitalt samrådsmöte.

Eftersom projektet inte direkt inkräktar på höga naturvärden har nätverket Bevara Trolldalen! inget att erinra.

Illustration Nacka Port – kvarter Klinten

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version