Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

ONUR fixar muralmålning på Kvarnholmen inom Wallstreet Stockholm

Under Wallstreet Nacka fick Henriksdalsberget, Gäddviken / Finnberget och parkeringshuset vid DanvikCenter var sin muralmålning. Nu är det Kvarnholmens tur.

ONUR

Den skapas på resterna av Hästholmsbrons fäste. Bron mellan Kvarnholmen och Gäddviken / Finnberget har idag bara en vägbana. Den övre vägbanan stod klar 1932 men revs 1985.

Hästholmbrons gamla föste på Kvarnholmen

ONUR arbetar sedan 2008 som frilansande konstnär. Han är bosatt i Berlin, men med turkiska rötter. Denna konstnär målar främst med penslar och med hjälp av akrylrullar. Läs mer om ONUR

ONURs väggmålning på Kvarnholmen

Rösta på Konstantinos Irina i kommunalvalet!

Konstantinos Irina

Jag som driver den nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara vår närnatur – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägar, hemmanära idrottsplatser, stora skolgårdar, strövområden…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, låt buss 53 återigen trafikera Saltsjöqvarn och Danvikshem…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett kulturhus på Kvarnholmen, ge kulturbidrag till öppen scen på Henriksdalsberget…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version