Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Café Vys kulturscen på Henriksdalsberget fick avslag

Café Vy har ansökt om Nacka kommuns kulturbidrag för att öppna en scen med olika kulturaktiviteter för unga och äldre på Henriksdalsringen med omnejd. Kommunen avslog ansökan.

Scenen skulle vara öppen under sommaren skapa en känsla av sammanhang och samhörighet. Bland föreslagna aktiviteter finns

Kulturnämnden avslog Café Vys ansökan eftersom ”projektet inte prioriterar barn och unga som är ett prioriterat kriterium för kulturstödet utan vänder sig till boende på Henriksdalsberget och hela Västra Sicklaön”.

Lovisa Emanuelsson (Socialdemokraterna) yrkade att projektet istället skulle kunna få finansiering genom Framtidsfonderna istället. Päivi Dahlin (Nackalistan) höll med.

Manzoor och Sanna som startade Café Vy på Henriksdalsberget

Rösta på Konstantinos Irina i kommunalvalet!

Konstantinos Irina

Jag som driver den nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara vår närnatur – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägar, hemmanära idrottsplatser, stora skolgårdar, strövområden…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, låt buss 53 återigen trafikera Saltsjöqvarn och Danvikshem…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett kulturhus på Kvarnholmen, ge kulturbidrag till öppen scen på Henriksdalsberget…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version