Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Tomma ytan mellan Danvikshem, Finnboda & Vilans förtjänar ett bättre öde

Tomten mellan Danvikshem, Finnboda & Vilans skola användes tidigare som student- och etableringsboende men står nu tomt.

På äldre bilder ser man hur marken används som potatisland och senare som bollplan. Nacka sportklubb bildades 1906 av pojkar från Lugnet, Finnboda, Henriksdal och Gäddviken.

Potatisland i Finnboda

Anledningen är att ytan nu står tomt liksom stora delar av Trolldalen och Svindersviken är att den ingår i riksintresset för Östra förbindelsen och får inte ha fast bebyggelse.

Nacka kommun har inom planprogrammet för Henriksdal presenterat idéer för att bygga bostadskvarter här liksom på Finnboda förskolas och Vilans skolans tomt.

Visionsbild för ny bebyggelse i Finnboda

Naturen har återtagit potatislandet

Tomten står nu tomt med meterdjupa sänkor där studentbarackerna en gång i tiden stod.

Humlar på johannesört
Smultron
Solitärbi på en ros

Vilda blommor men också trädgårdsväxter som är kvar från tidigare bebyggelse har återtagit ytan. Stockrosor, rosor, smultron, kungsljus, prästkragar, blåeld m.m. Ett litet paradis för rådjur, harar, humlor, bin och småfåglar.

Harar i potatislandet i Finnboda

Mot Finnboda förskola finns ett vattenfylld dike där det växer vass och andra växter som gillar vatten.

Diket mellan potatislandet och Finnboda förskola

Mellan Finnboda och Vilans skola går också en gångväg förbi ett körsbärsträd. Scenen serc ästan ut att komma från en by. Vägen används av barnen för att komma till Vilans.

Körsbärsträdet vid gångvägen mot Vilans skola

Vad skulle man kunna använda potatislandet för?

Ytan är tillräckligt stor för att ha flera användningsområden:

Det här är ett bra ställe för att anlägga en äng, ett refugium för vilda växter och insekter, där vi kan kompensera lite av systematiska förtätningen som sker i våra trakten. Diket blir kanske attraktivt för fridlysta kräldjur.

Pallkragar för stadsodlingar som i Henriksdalshamnen är också en möjlighet som främjar grannskapet och insekterna.

En hundrastgård får också plats här istället för Nacka kommuns planer för att anlägga en i Trolldalen och en på Kvarnholmens östra udde där ytterligare natur skulle försvinna.

Multisportplan saknas i Finnboda. Föräldrar och barn använder därför bollplanen vid Vilans skola på helger. Bollplanen skulle inte heller vara så nära befintliga bostäder och därför inte störa någon.

Konstantinos Irina – det är jag som skriver!

Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetssajten sedan 2007 heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen.

Sedan hösten 2022 är jag också ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige där jag kämpar för de lokala frågorna som hamnar i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken Trolldalen, Ryssbergen, Svindersberg, östra Kvarnholmen & södra Finnberget borde bli naturreservat.

2. Trygga våra barns framtidsäkra skolvägarna vid Kvarnholmsvägen och i Henriksdalsbacken när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora generösa skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägenbygg om vägen och korsningen, ge seniorerna vid Danvikshem en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget, fixa cykelvägen längs med Kvarnholmsvägen, öppna upp strandpromenaden i Finnboda

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet & bevara Nackas kulturmiljöer – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, erbjud föreningslivet med billiga lokaler, stötta Café Vy på Henriksdalsringen, riv inte / flytta historiska hus som Nacka station och disponentbostaden i Finnboda…

Exit mobile version