Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Lars Abrahamssons utsmyckning av Henriksdals gångtunnlar

Kakeldekor av Lars Abrahamsson i gångtunnel vid vilans skola

Många barn på väg till Vilans skola och många grannar på väg till ICA Nära Henriksdal använder gångtunnlarna i Henriksdalsbacken. Men få uppmärksammar konsten som skapades 1964 av Lars Abrahamsson

Tre gångtunnlar i Henriksdalsbacken

Ännu finns det tre gångtunnlar som ska få oss att inte springa över de allt mer hårt trafikerade bilvägarna:

Gångtunnel under Henriksdalsringen

Alla tre har utsmyckningar av Lars Abrahamsson medan sistnämnda tunneln även innehåller muralmålningar som barnen en gång i tiden skapade.

Dessa glaserade klinkers föreställer svenska och amerikanska flaggor, växter, kroppsdelar och andra symboler i främst blå och gula toner. Han signerade två plattor med 1964 men det är oklart när gångtunnlarna kom på plats. Henriksdalsringen färdigställdes 1969 – 1971. Nya Vilans skola stod klar 1970.

Lars Abrahamssons signatur

Gångtunnlarna ska skrotas – barnen ska springa över bilvägen

Framtiden för gångtunnlarna är oviss. I detaljplanen för Henriksdalsbacken vill Nacka kommun ta bort gångtunnlarna under Henriksdalsringen och Henriksdalsbacken och istället låta folk, däribland barnen på väg till Vilans skola, kors bilvägarna.

Utmaningen är här att trafiken i Henriksdalsbacken ska öka med 50 %. Kurvan gör också att det är svårt för bilister att uppfatta barn som ska korsa vägen. Även trafiken på Henriksdalsringens torg ska öka med 50 % och trafiken på Henriksdalsringen med 10 %.

1600 personer och föreningar lämnade under samrådet för Henriksdalsbacken yttranden om att gångtunnlarna borde vara kvar.

Ungefär här kommer ett övergångsställe att skapas i Henriksdalsbacken

Vem är Lars Abrahamsson?

Lars Abrahamsson är en svensk konstnär från Stockholm som sedan 1960-talet skapar framförallt offentlig konst. Glas, klinkers och emalj är hans favoritmaterial.

Han har tillsammans med Bo Ahlsén skapat de blå plåtkassetterna och glaserade klinkersocklarna på de höghusen i Hagalund, Solna som tidsmässigt liknar Henriksdalsringen. Han har jobbat med Tegelbadet i Södertälje och bostads-, kontors- och varuhuset Kringlan i samma stad som för övrigt har ritats av Tore och Eric Ahlsén – arkitekterna bakom Finnberget, Henriksdalsringen och Vilans skola.

Även utsmyckningar av kyrkor och kapell ingår i hans verk. I Nacka kommun kan nämnas altaret, predikstolen och kortväggen bakom altaret i Älta kyrka som han skapade. I Järfälla kommun skapade han tillsammans med silversmeden Bengt Liljedahl altartavlan Ljus och ord för Maria kyrka i Jakobsberg.

Men Lars Abrahamsson utför arbeten även utanför Storstockholm som den konstnärliga utsmyckningen av Ljusets kapell i Nya kyrkogården i Dorotea kyrka (Västerbotten), fasadmålningar i emalj på Vaksalagatan (Uppsala) och utsmyckning av Säbygårdens äldreboende i Rönninge.

Klinkers av Lars Abrahamsson

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version