Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Möte med SL om buss 55: Kontakta politiker om extra pengar!

Idag var vi tre personer från Saltsjöqvarn, Danviksklippan och Tanto som möte Trafikförvaltningen om bl.a. högre turtäthet på buss 55. Det största hindret verkar vara att Keolis i så fall behöver extra pengar.

Jag representerade folk som bor runt buss 55s hållplatser i Nacka. Från Danviksklippan tog jag med Marianne Winnberg. Från Tanto kom Ulla Bjerkhaug. Berit Nyberg från Hjorthagen kunde tyvärr inte vara med men hon skickade ett bra e-mail om deras synpunkter och önskemål.

Ulla Bjerkhaug (Tanto), jag (Saltsjöqvarn) och Marianne Winnberg (Danviksklippan) på besök hos Trafikförvaltningen

Jag och Marianne framförde önskemål från våra bostadsområden:

Jag framförde också några grannars önskemål om dragningen via Medborgarplatsen men som pga av ombyggnationen av vägen inte kommer vara möjlig.

Jag nämnde också att grannarna på Henriksdalsringen är nöjda med att linje 53 går på Kvarnholmsvägen och använder sig av de dubbla bussarna.

Keolis bestämmer helt själv över buss 53

Tjänstemännen försökte förklara vad som hade lett till förändringarna på buss 53 och buss 55.

Tydligen har landstinget / Trafikförvaltningen ett avtal med Keolis fram till 2026 i vilket företaget enväldigt bestämmer över linjedragningar och tidtabeller utifrån den budgetramen som de får.

En del av deras arvode baseras på antal resenärer. Naiva landstinget utgår från att det måste ligga i Keolis intresse att ha attraktiva linjedragningar och tidtabeller som garanterar att resenärerna använder bussarna.

Kontakta politikerna om extra pengar!

Tjänstemännen förklarade att det är många faktorer som påverkar hur en busslinje dras, däribland den stora trafikmängden i innerstaden, ombyggnationen av Slussen, klagomål från resenärer, SLs egna långdragna processer, remissvar från kranskommuner och stadsdelsnämnder och framförallt Keolis ekonomiska kalkyler.

Jag, Marianne och Ulla tryckte på att vi har nu protesterat i två år och att inget har skett ännu. Några grannar som var med i början har redan hunnit gå ur tiden.

Största hindret för att en förbättring ska redan ske i samband med nya tidtabellen i december är att eventuella ändringar kostar pengar som Keolis vill ha kompensation för.

Kontakta ledamöterna i Trafiknämnden om att skjuta till extra pengar för högre turtäthet på buss 55!

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version