Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Ingen förändring på buss 55 i nya tidtabellen

I region Stockholm har en ny majoritet (S, Mp, C + V) tagit över. Ändå kommer turtätheten, rutten eller omstigningen vid Slussen för buss 55 inte att ses över.

I tre år har vårt nätverk av trafikanter från Danvikshem, Saltsjöqvarn, Danviksklippan, Tanto och Hjorthagen kämpat för en ändring med hjälp av namninsamlingar, insändare, demonstration, e-mailaktioner och möten med tjänstemännen.

40 grannar demonstrerade utanför Trafiknämnden

Vi har fokuserat på de enklaste kraven som

Även om vi helst skulle vilja se att våra bostadsområden återigen trafikeras av buss 53 via Centralen där några turer går i stombussar på Kvarnholmsvägen och några turer i vanliga bussar via Hästholmsvägen, Finnbodavägen och Danvikshemvägen.

Tysta regionspolitiker & hopplösa tjänstemän

Efter valet 11 september har en ny majoritet tagit över i region Stockholm bestående av S, Mp, C och stött av V.

Så vi hörde av oss till partiernas företrädare i Trafiknämnden. Inget svar utom från Anna Sehlin från Vänsterpartiet. Hon skriver att hon inte har sett att det skulle ha hänt något nytt i frågan.

”Inga förändringar avseende turtätheten är planerade på linje 55 till tidtabellsskiftet den 11 december”, skriver Johan Nordenblank, busschef på Trafikförvaltningen till mig i veckan.

Samt: ”Rent allmänt har vi som du säkert vet en utmaning med ett underskott i ekonomin som betyder att vi behöver fokusera på en översyn av hur trafikutbudet kan justeras för att anpassa det till ett förändrat resande och rådande ekonomiska förutsättninga.”

Nätverket för buss 55 ger inte upp

Nätverket för buss 55 har därför träffats hos brf Tanto i veckan. Vi kom överens om att en gång till författa en genensam skrivelse till politikerna för att kräva att man tar oss på allvar.

Nätverket för buss 55
Exit mobile version