Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

KUAB & Nacka kommun utlovar bättre boendeinformation & rutiner för felanmälan

Gröna bältet norr om funkisområdet på Kvarnholmen

Gröna bältet norr om funkisområdet på Kvarnholmen

Trivselgruppen Kvarnholmen har för runt tre månader sedan påpekat för KUAB och Nacka kommun att boende inte informeras tillräckligt bra om vad som händer på halvön. När något felanmäls så hänvisar ena parten till den andra.

KUAB har nu träffat Nacka kommun och diskuterat synpunkterna. KUABs projektledare Peter Smith har nu hört av sig till mig och Marianne Oldenburg som håller i Trivselgruppen Kvarnholmen.

Han utlovar två saker:

1. Bättre information till boende

Trivselgruppen Kvarnholmen påminde för tre månader sedan om hur bra informationen till boende var för några år sedan. Då fanns det en uppdaterad hemsida kvarnholmen.com, ett nyhetsbrev i tryck och digitalt, information i social media m.m.

“KUABs hemsida [kvarnholmen.com] kommer under våren att uppdateras och rensas från ej aktuell information som finns där idag. KUAB kommer även att se över behov av eventuellt övriga informationskanaler”, säger Peter Smith.

Diskussionerna är igång på norra kajen på Kvarnholmen om halvöns utemiljöer

2. Tydligare rutiner för felanmälan

Trivselgruppen Kvarnholmen hade också för tre månader sedan synpunkter på att det är otydligt vilka delar av halvön KUAB och Nacka kommun ansvarar för. Hör boende av sig till ena parten kan de bli hänvisade till andra parten.

“Felanmälanservice på Nacka Kommuns hemsida kommer att ses över när det gäller bl.a. Kvarnholmen där vi har en situation med både KUAB och kommunen som förvaltar allmän plats. Det ska vara tydligt vilka områden som kommunen förvaltar och kartan ska hållas ajour, vilket inte alltid har varit fallet hittills”, förklarar Peter Smith.

“KUAB och Kommunen kommer att prioritera och se över rutin kring felanmälningar som berör den andres förvaltningsområde. Utgångspunkten för detta är att oavsett vilken felanmälanservice en boende vänder sig till, ska man bli kopplad till rätt handläggare”, lovar Peter Smith.

Exit mobile version