Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Vi minns: Villa Jennyhill mellan Svindersviken och Alphyddan

Villa Jennyhill var en trävilla som låg mellan Alphyddan och Svindersviken på dåvarande Stenbergsvägen fram till 1960-talet när Anders Diös rev alla träkåkar för att bygga 700 hyresrätter.

Villa Jennyhill i Nacka

Var precis låg villa Jennyhill?

Villa Jenny Hill låg på en bergknalle i naturmarken mellan dagens Alphyddan och innersta delen av Svindersviken, s.k. Dockan.

“Från husets baksida hade man en fin utsikt över Trolldalen och Svindersvik” skriver Bengt Olsen i sin bok. En stig ledde ner till Svindersviken och Svindersviks båtklubb. En lång trätrappa ledder ner till Dockan istället. Nära Alphyddevägen 64 står en del av gamla trappan.

Jennyhills trappa ner till Dockan

Adressen var Stenbergsvägen enligt Nackas lokala arkiv medan Bengt Olsen anger att “Hagmans väg fick sin ände vid huset”. Idag finns marken som villan låg på inte kvar utan sprängdes bort när Värmdöleden drogs…

Ekonomisk karta över Alphyddan i Nacka, 1953 med bl.a. Villa Alphyddan och Villa Jennyhill

Vem bodde i villa Jennyhill?

I Stockholms bouppteckningsregister hittade jag att en Knut Oskar Leontius Andersson (1882-1939) dog i huset. Han lät bygga huset som döptes efter hustrun Jenny. Huset såldes vidare 1938-39.

Bengt Olsen skriver att byggmästare Anders Diös hyrde 1947 en liten lägenhet i byggnaden inför köpet av Alphyddan för att på 1960-talet bygga Alphyddans 700 hyreslägenheter här. Han skriver också att distriktssköterskan Ingeborg Bergström och familjen Florén bodde i huset.

Byggmästaren Anders Diös i samband med Byggnadsfirman Anders Diös AB:s jubileum (bild: Uppsala-Bild)

När byggdes Jenny Hill?

Jag hittade inga sådana uppgifter. Alphyddans historia börjar med Frans Oskar Hagmans villa Alphyddan på 1850-talet. Decennierna därefter byggdes fler och fler trähus i trakten. Läs mer om Alphyddans historia…

På en karta från 1872 finns ingen villa Jennyhill ännu. Även på härdsekonomiska kartan från 1901-06 syns villan inte till. Så det är mest troligt att villan med sitt mansardtak byggdes efter sekelskiftet.

När revs villa Jennyhill?

Jennyhill revs 1959. De åren revs även de andra träkåkarna som låg i området som utgör dagens Alphyddan. Husen måste ha varit i ett dåligt skick (eller upplevd standard) de sista åren eftersom de kallades också för Sicklas fattighus.

Finns det flera villor med samma namn?

Det fanns och fortfarande finns flera samhällen och hus över hela Sverige som kallades för Jennyhill eller Jenny Hill.

En viss Jenny Hill (1848 – 1896) var en omtyckt underhållare under viktorianska eran. VårgårdaHus erbjuder en Villa Jennyhill i sitt sortiment. Ett tvåplanshus i New England-stil.

I Sverige är huset Jennyhill på Djurgården kanske mest känt. Det ingår i palatset Oakhills område. Där huserar idag italienska ambassaden. Byggnaden står strax vänster om palatset Oakhill. Här bodde bl.a. grosshandlaren Wilhelm Nicoalus Burmester och skulptören Christian Eriksson.

Exit mobile version