Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Kampen om urskogen Ryssbergen över: Exploatörerna vann

Mark- och miljööverdomstolen ogillade Naturskyddsföreningens överklagan att Nacka kommun vill exploatera c:a 25 – 30 % av urskogen Ryssbergen mittemot Kvarnholmen.

Naturskyddsförenibgen, Nacka miljövårdsråd och en närboende överklagade med bl.a. hänvisning till att exploateringen skadar kulturmiljön samt riksintresset för Stockholms kust och skärgårdamiljön. “Nu är Ryssbergen räddade”, skriver Peter Zethreus (Moderaterna) i ett inlägg på Facebook men det är inte helt sant.

Demonstration för Ryssbergen utanför Nacka tingsrätt

Nacka kommun kommer alltså därmed att få stycka den bara c:a 30 ha stora urskogen i en del som ska skövlas för 600 bostäder, en del som blir naturreservat och en del som saknar långsiktigt skydd.

Gröna markeringen nedanför visar onrådet intill Värmdöleden som ska skövlas. Skogen blir en tunn tarm längs med Svindersviken.

Det är genomgående skog av högsta eller nästhögsta naturvärdet, dvs. där har man observerat ett stort antal rödlistade och fridlysta arter samt flera hundra år gamla tallar.

Bakom exploateringen står Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och efter höstens kommunalval även Miljöpartiet.

Nackalistan och Vänsterpartiet är mot exploateringen.

Exit mobile version