Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Ökad turtäthet på buss 402 & Sjövägen föreslås

Region Stockholm har nu skickat sina förslag till trafikflrändringar på remiss. Utökade turer på buss 402 och Sjövägen finns med bland förslagen.

Buss 402 Slussen – Kvarnholmen

Turutbudet på linjen föreslås anpassas till 10-minuterstrafik i båda riktningarna i rusningstrafik.

Buss 402X

De tre avgångarna på linjevarianten 402X mot Nacka gymnasium föreslås dras in helt.

Linje 80 / Sjövägen Nybroplan – Lidingö

Med anledning av ökad inflyttning och därmed ökat resande på linjen föreslås att sträckan Nacka Strand – Nybroplan får förbättrad turtäthet i rusningsriktning från dagens 15-minuters till ca. 10-minuters intervall för att möta den ökade efterfrågan.

Som en del av utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden kommer linjen att trafikera de två nybyggda bryggorna som planeras längs sträckan Loudden-Värtahamnen istället för Frihamnen (piren). När dessa är färdigställda är vid dags datum oklart.

Om förslagen går igenom så börjar de gälla från tidtabellskiftet i december 2023.

Håll i dig på bussen
Exit mobile version