Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

15-22 maj: Utställning om Trolldalens över 50 värdefulla arter

15-22 maj hittar du längs med stigar, promenadvägar & trappor i och runt Trolldalen en utställning om de över 50 arterna som finns här och som hotas av planerade exploateringen.

Utställningen ingår i hållbarhetsfestivalen Love Live Green som hålls i Nacka inför Biologiska Mångfaldens Dag.

I festivalen ingår också natur- & kulturvandringen i Trolldalen som anordnas 18 maj, klockan 10:00 – 12:00.

50 hotade arter i Trolldalen

Över 50 arter hittades i Trolldalen som är rödlistde, fridlysta, signalerar höga naturvärden enligt Skogsstyrelsen eller är sällsynta.

Ändå vill Alliansen + Miljöpartiet exploatera runt 1-2 ha av 8 ha inom detaljplanen för Henriksdalsbacken. Övriga Trolldalen kan exploateras inom bygget av Österleden.

De flesta värdefulla arter i Trolldalen är fåglar, däribland stare, björktradt, tornseglare, grönfink, mindre hackspett, tallbit och skogsduva.

Det finns även tre fladdermusarter.

Svampar och tickor utgör en annan stor del av de värdefulla arterna i Trolldalen, däribland ekticka, rutskinn, kantdyna och ekticka.

Växter utgör en annan del av de värdefulla arterna i Trolldalen, däribland alm, klofibbla, vippärt och axveronika.

Därtill kommer insekter, däribland reliktbock, stor blodbi och svart praktbagge.

Och slutligen enda kräldjuret i Trolldalen: Kopparödlan.

Glömde nästan bort guldlockmossan:

Exit mobile version