Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Biologiska mångfaldens dag 22 maj: Utställning i Trolldalen

Utsikt från Trolldalen mot Svindersviken och Nacka Forum

utsikt mot båtklubbarna i svindersviken, finntorp och nacka forum

På biologiska mångfaldens dag, 22 maj 2022 samt veckan 23 – 29 maj kommer du på huvudstråken i Trolldalen att se en utställning om skogens 60 rödlistade eller fridlysta arter.

Varför finns det så stor biologisk mångfald här?

Trolldalen är en skog på c:a 8 ha mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken. Här finns på relativt liten yta ett stort antal arter. Förklaringen till artrikedomen är att skogen

Vilka arter presenteras på Biologiska Mångfaldens dag?

I utställningen på Biologiska Mångfaldens dag presenteras runt 60 arter i Trolldalen med bild samt kort info om artens liv och bevarandestatus. Det är:

Anmäl dig till naturvandringen på biologiska mångfaldens dag

På grund av corona som begränsar antal deltagare till 8 personer behöver du anmäla dig i förväg så här:

Vi ses då kl 10:00, 11:30 eller 15:00 vid buss 55:s / 53:s / 469:s hållplats på Henriksdalsberget. Håll 2 m avstånd till varandra. Folk med ansiktsmasker och redan vaccinerade deltagare är särskilt välkomna.

Trolldalen lockar naturvandrare av alla åldrar

Trolldalens öde avgörs hösten 2021

Trots de höga naturvärdena, att skogen används flitigt av grannar i alla åldrar för allt från promenader och lek till grillning och jogging, och att närmast 480 personer och föreningar lämnade synpunkter så vill Nacka kommun och SKB

inom kommunens planer att omvandla Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda, Finnberget och Kvarnholmen till mycket tät stad fram till 2030.

Till vänster ser du Trolldalen idag. Till höger ser du hur kommunen vill exploatera Trolldalen.

Exit mobile version