Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Fortsatt exploatering av naturen runt Svindersviken

Nacka kommunfullmäktige röstade 15 maj mot förslaget att utreda om naturen runt Svindersviken inkl. Ryssbergen, Trolldalen & Svindersberg skulle kunna skyddas långsiktigt som naturreservat.

Naturen runt Svindersviken minskar successivt trots att höga natur- och rekreationsvärden har konstaterats. Följande naturområden exploateras:

Ja till nsturreservat tycker en granne från Kvarnholmen

Spridningskorridor hotas

Naturen runt Svindersviken är en s.k. spridningskorridor och viktig för att skyddade naturen i Nackareservatet, Kungliga Djurgården m.m. överlever.

Så även om Moderaterna påstår att de vill bevara halva Nacka grönt så förstör man alltså dessa spridningskorridorer som behövs för de befintliga naturreservaten.

Jag (Konstantin Irina) i talarstolen för en utredning

Miljöpartiet röstade mot förslaget

När det kom till omröstning var det bara Nackalistan, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som vill utreda ett långsiktigt skydd. Alliansen, Socialdemokraterna och Mp röstade emot.

Största besvikelsen är att Miljöpartiet röstade mot utredningen. Man tyckte att inrättandet av ett naturreservat skulle vara för komplicerat.

Fast motionen handlar om att utreda om ett naturreservat kan inrättas…

Blev Mp lurade?

Nacka kommuns tjänstemän skriver i motionssvaret att det inte är möjligt att göra centrala och östra Trolldalen på Henriksdalsberget till ett naturresevat eftersom marken är reserverad för Östra förbindelsen.

Men Miljöpartiet har gått med på exploateringen av västra Trolldalen mot att man utreder ett skydd av centrala och östra delen.

Fast tjänstemännen har redan sagt att det inte går. Så antingen blev Mp lurade eller så är så skönmålar de att har sålt ut sig.

Rädda Ryssbergen!
Exit mobile version