Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Gör Svindersviken till ett paradis istället för att bygga sönder den

Svindersviken har natur, båtklubbar, populär strandpromenad, rokokogård m.m. men unika miljön kommer byggas sönder istället för att satsa på att få bort Värmdöledens buller och sanera vattnet.

Det började så förhoppningsfullt…

…med upprensningen av båtkyrkogården i Ryssviken (dagens Marinstaden), nya strandpromenaden mellan Nacka båtklubb och Nacka strand, trappan ner från Henriksdalsbacken och upprensningen av bergrum och södra kajen på Kvarnholmen.

Nackabor och även turister har nu upptäckt Svindersviken för promenader, jogging, orientering, fotografi, fika på Svindersviks brygghus, besök av Svindersviks gård och upptäcka naturen i Ryssbergen, Trolldalen och Svindersberg ovanför viken.

Njut av utsikten från Trolldalen mot Svindersviken

Buller, förorenat vatten och schaktningsmassor

Många Nackabor har kanske börjat tro att kommunen fortsätter utveckla denna natur-, rekreations- och kulturmiljö genom att ta bort störande element som

Eviga dumpningsplatsen i Dockan (innersta Svindersviken)

Naturen runt Svindersviken exploateras

Men nu ska naturen runt Svindersviken exploateras. Skärgårdskaraktären med skogspartier och berghällar runtom ska bytas mot flerbostadshus och kontor i

  1. Trolldalen och Henriksdal ovanför innersta delen av Svindersviken: Exploatering i 2-3 olika etapper trots att 1650 yttranden mot en sådan har kommit in redan under samrådet för första etappen (Henriksdalsbacken).
  2. Ryssbergen mittemot Kvarnholmen: Skulle ha blivit naturreservat i sin helhet men 25 – 37 % ska bebyggas.
  3. Svindersberg i Finntorp ovanför Svindersvik gård: Ska täckas med kontor och bostäder. Samråd håll redan hösten 2022.
  4. Finnberget och Gäddviken mittemot Svindersvik gård: Stor exploatering där befolkningen successivt ökar från 600 till 4000 personer år 2040.
Dra i spaken för att se vilken natur som kommer bebyggas runt Svindersviken

Flera tusen träd, däribland gamla tallar och ekar ska fällas. Så försvinner livsmiljön för c:a 200 olika rödlistade och fridlysta arter, däribland fladdermöss, fåglar, insekter, växter och svampar. De gröna korridorerna mellan Nackareservatet, Nyckelviken, Djurgården och Årstaskogen försvagas.

Därtill finns hotet att Östra länken dras via Danvikshem, Finnboda, Trolldalen och Svindersviken.

Kulturmiljön blir ett lapptäcke

Svindersviken är också en unik kulturmiljö med

Risken är att de nya byggnaderna förvanskar denna kulturmiljö med förstörda vyer, skuggning och de återkommande pastischerna på Hammarby sjöstad.

7 visioner för att göra Svindersviken till ett paradis

Istället borde kommunen formulera en strategi och plan för hur Svindersviken utvecklas till ett paradis:

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version