Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Historiska Nacka stationshus i Sickla byts ut mot modernistisk låda

SL har ansökt om att bygga ett nytt stationshus i glas & betong mellan Alphyddan, Finntorp & Sickla. Samtidigt vill SL riva Saltsjöbanans stationshus från 1800-talet.

Nacka station öppnade 1894

Saltsjöbanas station i Sickla öppnades 1 april 1894 då med namnet Sickla station som ändrades 1898 till Nacka station.

Stationshuset i trä är byggt i nationakromantisk stil (kanske av arkitekt Gustaf Hugo Sandberg) och står o stort sett oförändrat med sitt

De senaste åren fanns i huset pasta- och pizzastället Da Antonio & Lucia och ännu idag en barnklädesaffär.

SL vill byta Nacka stationshus mot modernistisk låda

I samband med upphöjningen av Saltsjöbanan vill SL riva stationshuset. I samband med dragningen av tunnelbanan till Nacka vill SL istället bygga ett modernistiskt stationshus i glas och betong bara 100 meter därifrån mellan Finntorp och Alphyddan.

Den ska innehålla biljetthall med anslutning till trappor, rulltrappa och hiss till tunnelbanan samt övriga utrymmen för drift av stationen. Byggnaden uppförs i en våning om 376 kvadratmeter.

Stationshuset Sickla södra

Stationsbyggnaden utförs med uppglasade fasader mot öster och söder där även entréer anordnas. Delar av fasader som inte utgörs av glas utförs i stället med granitplattor och träpanel.

Fasader mot norr och väster utförs med träpanel med undantag från sockeln, som utgörs av granitplattor. Vid integrering med framtida byggnad tas träpanelen bort.

Nacka kommun vill flytta gamla stationhuset till Igelboda

2013 brann Saltsjöbanans stationshus i Igelboda. SL ville inte restaurera den utan istället riva. Något som Nacka kommun inte ville bevilja.

2023 har Nacka kommun förklarat att man står för nedmontering och flytt av Nacka stationshus till Igelboda samt beviljar rivningslov för Igelbodas stationshus.

Kommunen tar ävenbansvar för eventuella uppsägningskostnader av hyresgästen i Nacka stationshus.

Västra Sicklaön töms på kulturhus

Flytten till Igelboda är definitivt bättre än en rivning. Men varför går det inte att hitta en ny plats närmare originalplatsen Exempelvis i Henriksdal, Alphyddan eller Finntorp.

Just nu förvandlar Nacka kommun västra Sicklaön till tät stad för att få tynnelbana till sina köpkvarter.

Samtidigt är det många kulturhus på västra Sicklaön som håller på att försvinna:

Exit mobile version