Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Hemlig natur bakom disponentvilla på Kvarnholmsvägen

I samband planerna för upp till 1900 nya lägenheter på södra Finnberget och Gäddviken passade jag på att undersöka vilken naturmark som kan komma att försvinna. Då upptäckte jag en skogsdunge bakom disponentvillan.

Då upptäckte jag en liten skogsdunge intill stranden bakom Lerch inredningar, disponentvillan och Operans / Dramatens ateljéer mellan Sjöpolisens hamn och Finnboda båtklubb.

Naturmarken ägs av Vasakronan som inom detaljplanen för Gäddviken vill riva ateljéerna. Det vore trevligt om det här kunde bli välskött naturpark istället för att försöka någon en aning artificiell park i Hästholmssundet.

Disponentvillan på Kvarnholmsvägen 54

Skogsdunge med naturvärdesklass 3

Nacka kommun har gjort en naturvärdesinventering för skogsdungen inför kommande samråden för södra Finnberget och Gäddviken. Där redovisas att skogsdungen har påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3 på skalan 1-4 – jämför med Trolldalen som når naturvärdesklass 2 och Ryssbergen som når naturvärdesklass 1).

Naturvärdesklassningen bygger på bl.a. förekomsten av

Stor mångfald i skogsdungen

Här finns det både stora stenblock och gamla stenmurar, terrasser och trappor. I skogsdungen växer även klibbal, körsbär, hassel, druvfläder, syren, björkar, veronika, förgätmigej, löktrav, tjärblomster m.m.

Det är alltså en blandning av vild vegetation och rymlingar från parker.

Fin utsikt från skogsdungen

Härifrån ser du båtklubbarna i Svindersviken, Alphyddan, Finntorp och så klart Svindersvik gård.

Exit mobile version