Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Svindersberg är räddat – firas med knytkalas 11 juni

Vi i nätverket Rädda Svindersberg bävade inför hösten 2023 då det skulle hållas samråd för en massiv exploatering av detta natur- & rekreationsområde mell99an Finntorp, Alphyddan & Sickla.

Nätverket Rädda Svindersberg

Nacka kommuns plan var att låta bl.a. ALM Småa Bostad bygga c:a 500 bostäder, parkeringsgarage och kontor här. I stort sett hela Svindersberg skulle bebyggas.

Svindersberg mellan Finntorp & Alphyddan i Nacka: Illustration med volymstudie

Värdefull natur & uppskattat rekreationsområde

Nätverket Rädda Svindersberg, Naturskyddsföreningen i Nacka, Nacka Miljövårdsråd m.fl. har i åratal motionerat mot totala exploateringen.

I Naturskyddsföreningens enkät inför kommunalvalet 2023 var Nackalistan, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som var mot exploateringen ochcsom våren 2023 röstade för att Svindersberg ingå i ett naturreservat.

Dels har Svindersberg med ädellöv och tallar ett högt naturvärde (klass 2 av fyra) med förekomsten av 11 rödlistade och fridlysta arter. Antagligen fler om alla inventeringar hade gjorts.

Dels är Svindersberg ett uppskattat rekreationsområde. Boende på bl.a. Becksjudarvägen använder Svindersberg som innergård med trädgårdsbord och -bänkar samt utomhusgrill. Det är ett strövområde för traktens barn – något som syns på alla trädkojor.

Finntorp, Svindersberg och Villa kullen i Svindersviken

Byggplanerna på Svindersberg går i dvala

I veckan hörde Hanna Flygt, projektledare på Nacka kommun, av sig med nyheten att byggplanerna går i dvala:

“Samråd för Svindersberg kommer inte att äga rum under hösten. De förändrade förutsättningarna handlar om en generellt ökad betoning på naturvärden vid planläggning och att flera förutsättningar ändrats sedan projektet startade:

De förändrade förutsättningarna medför att bebyggelsen på berget nu föreslås utgå och att planläggning föreslås enbart för bebyggelse utmed Värmdövägen. Detta kommer att behandlas genom politiskt beslut under hösten 2023.

Ljung på Svindersberg med vy mot Alphyddan

11 juni: Knytkalas för att fira

Det ska vi firas 11 juni, klockan 13:00 – 15:00 med picknick / knytkalas. Ta med sittunderlägg, något gott att äta och dryck. Lämna inget kvar på platsen efter knykalaset.

Svindersberg ligger på Becksjudarvägen 31-39. Hit kommer du lättast från trappan upp från bussarna på Värmdövägen (sväng på lilla gångstigen till höger) eller från Finntorps torg.

Inställt vid dåligt väder.

Vid frågor hör av dig till vastra.sicklaon@gmail.com

Exit mobile version