Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Skydd av Svindersvik gård ska inte gälla om Östlig förbindelse byggs

Svindersvik gård huvudbyggnaden

Svindersvik gård huvudbyggnaden

Länsstyrelsen har nu äntligen reagerat på pågående förtätning och exploateringen av miljön runt Svindersviken och föreslår att skydda Svindersvik gård & omgivningen som byggnadsminne.

Där var alla partier i Nacka kommunfullmäktige eniga att ett sådant skydd behövs.

Men Alliansen och Socialdemokraterna vill inte att utökade skyddet av Svindersvik gård ska gälla en möjlig framtida dragning av Österleden / Östlig förbindelse.

Svindersviks gårds trädgård

1970-talets synsätt fortsätter i moderatstyrda Nacka

En stor del av Svindersvik gårds trädgård, parkanläggning och orangeri försvann när Värmdökeden drogs nedanför Alphyddan och Finntorp i slutet av 1960-talet.

Idag är Värmdöleden inte bara en barriär för boende utan den försämrar med buller och avgaser upplevelsen av Svindersvik gård, strandpromenaden runt Svindersviken och naturområden som Trolldalen och Ryssbergen.

2017 lade man ner tanken på att bygga en Österled pga att det saknades finansiering (c:a 30 miljarder, antagligen mycket högre belopp idag). Dragningen för billeden som utreddes då var via

Moderaterna fortsatte i valrörelsen 2022 att propagera för en sådan dragning även om den inte förläggs i en tunnel.

Nu är Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna) och Socialdemokraterna rädda att utökade skyddet för Svindersvik gård kan sätta hinder för en framtida dragning av Österleden via Finnboda, Henriksdalsberget och Svindersviken.

Endast Nackalistan, Miljöpartiet och Vänsterpartiet oppenerade sig i kommunstyrelsen att en möjlig dragning av Österleden inte skulle ta hänsyn till Svindersvik gård.

Även om Österleden skulle hamna i en tunnel så kommer sprängningar, transporter, avspärrningar m.m. under byggtiden samt ventilationsrör efter byggtiden att sänka Svindersvikens rekreationsvärden.

Gör Svindersviken till ett naturreservat istället!

Nackalistan har redan tidigare i år lyft att Svindersvikens natur-, rekreations- och kulturmiljövärden borde utvecklas i form av t.ex. ett naturreservat. Inte försämras.

Fortätningen i Trolldalen, södra Finnberget, Ryssbergen, Svindersberg och kanske bygget Österleden kan förstöra upplevelsen.

Svindersvik gård
Exit mobile version