Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Vikdalsborna ska överklaga Kvarnholmsförbindelsen

8 juni träffades grannarna i Vikdalen, som ligger mellan Ryssbergen och Nacka strand, för att diskutera en överklagan av Kvarnholmsförbindelsen.

Träd och klippor i Ryssbergen

Även Lennart Nilsson (fp) och Ronny Fors (Naturskyddsföreningen) deltog.

Senast 17 juni ska överklagan lämnas över till nacka kommun, helst personligen för att skrivelsen inte ska slarvas bort av Posten.

>> Läs mer om hur Vikdalsborna agerar

Exit mobile version