Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Avslaget överklagande av Kvarnholmsförbindelsen har överklagats

KVARNHOLMEN | Detaljplanen för förbindelsen mellan Kvarnholmen och Forum Nacka via en bro över Svindersviken och en tunnel i Ryssbergens urskog har tidigare överklagats, och överklagan har avslagits av Länsstyrelsen.

Naturskyddsföreningen på vandring i Ryssbergen

Naturskyddsföreningen och ett antal boende i Vikdalen ger dock inte upp och har därför överklagat Länsstyrelsens beslut. Därmed går ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen. Planerade byggstarten i början av 2012 kan alltså dröja.

”Vi har gjort vad vi har kunnat för att uppmärksamma de konsekvenser denna plan kommer att få med tunnel och bro genom Ryssbergen. Nu får vi vänta och se om vi kan få gehör för några av våra klagomål. Men en kommun är en mäktig opponent för vanliga medborgare”, skriver Penilla Rydmark i Vikdalen.

>> Läs Nacka kommuns underlag i sakfrågan

Exit mobile version