Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Inget om bostadsbygge i Henriksdal i kommunens nyhetsbrev

Idag fick jag ett nyhetsbrev på fyra sidor från Nacka kommun, “Nytt från Nacka stad”.

Där skrivs det om pågående och planerade projekt i Henriksdal, främst en temporär bussterminal och utvidgningen av Henriksdals reningsverk. Men ingenting om planerna på att bygga stad vänster och höger om Kvarnholmsvägen.

Det saknas också info om hur projekten stör bil- och busstrafiken samt gång- och cykelvägar – allt från en skakig metalltrappa som ersätter Henriksdalstrappan till flyttad busshållplats och avstängd trafikfil på Kvarnholmsvägen.

Exit mobile version