Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Nytt samråd för dagvattentunneln under Henriksdal och Danvikshem

28 oktober tom 2 december 2021 har allmänheten återigen möjlighet att lämna in synpunkter på Nya Östbergatunneln som dras under bl.a. Henriksdalsringen, Henriksborg och Danvikshem.

Nya Dagvattentunneln kommer att medföra stora störningar från sprängningar, grävarbeten m.m. under jord för boende i främst

men också alla som använder strandpromenaden mellan Saltsjöqvarn och Finnboda nedanför Danvikshem som i etapper kommer att stängas av för att bygga en servicetunnel och mynning. Även transport av stora mängder schaktningsmassor kan påverka våra vägar som Kvarnholmsvägen.

Preliminär byggstart är 2022 och tunneln planeras vara i drift 2026. Samtidigt fortsätter utvidgningen av reningsverket i Henriksdal fram till 2029. Därtill kommer exploateringen av Henriksdalsbacken och västra Trolldalen 2024 till 2031. Så det lär skaka ordentligt.

Tydligen har ingen boende, bostadsrättsförening eller samfällighetsförening i Henriksdal, Danviken och Finnboda yttrat sig.

Så lämnar du synpunkter på Nya Östbergatunneln

Under tiden 28 oktober 2021 till och med 2 december 2021 finns planförslaget utställt för granskning digitalt samt i Nacka kommuns utställningshall på Granitvägen 15.

Synpunkter på planförslaget lämnas till registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2020/65 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2020/65
131 81 Nacka

Nya Östbergatunneln under Henriksdalsringen, Henriksborg och Danvikshem
Exit mobile version