Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Henriksdals reningsverks “avgasrör” förstör naturen i Trolldalen

Henriksdals reningsverk byggs om och sedan några år tillbaka utförs ett arbete i höjd med ödekyrkogården. Det har slitit på skogens natur och gjort den delen otrevligare att vistas i.

Hörnan i Trolldalen mot Vilans skola har höga naturvärden enligt Nacka kommuns natuevärdesinventering. Här finns det s.k. naturvärdesträd alltså tallar och ekar av hög ålder och storlek.

Artinventeringar har också visat att rödlistade fåglar, vedberoende hotade insekter och även fridlysta liljekonvalj växer här.

Trevlig naturstig har blivit otrevlig

En liten stig från Kvarnholmsvägen går upp hit. Längs med stigen har barn från Vilans skola och förskola byggt en koja. Tidigare vistades skolklasserna regelbundet här.

Avluftsrör i värdefull natur

Ändå har Nacka kommun godkänt att Henriksdals reningsverk får placera stora avluftsrör med c:a 1 meters diameter här.

Stora avluftsrör i Trolldalen

De blåser med en hög hastighet illaluktande dammig luft på naturen och alla som vistas här. Lukten känns i ett större område medan höghastghetsblåset och oljudet känns 20 meter runt avluftsrören.

Naturen har tagit skada

Pedagogerna och barnen kommer inte längre hit pga blås, oljud och lukt. Men naturen kan inte fly.

Markvegetationen med bl.a. smultron, liljekonvalj, vitsippor, blåbär, teveronika m.m. är nu tillplattad med marken och grå-brun.

Marken ser ut som bränd

Även barken på tallar och ekar respektive ekarnas blad är nu gråa.

Det låter, blåser starkt och öuktar illa

Felanmälan viftades bort

Tidigare felanmälan till Nacka kommun och reningsverket viftades bort:

“Vi på miljöenheten i Nacka kommun har inte tillsyn på Stockholms Vatten och Avfalls reningsverk i Henriksdal eftersom det tillhör Stockholms stads tillsynsområde just det reningsverket så tyvärr kan vi inte hjälpa dig när du störs”, skriver Nacka kommun.

“Som tidigare meddelats är detta spränggaser som uppstår efter sprängningarna. Det luktar illa,  men är inte farligt”, skriver reningsverket.mailto:miljoenheten@nacka.se

Det här kan du göra

Skriv ett trevligt men bestämt email till Nacka, miljöenheten och reningsverket om att upphöra med det här:

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version