Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Över 20 pers på vandringen i Trolldalen …trots midsommar

Efter att över 40 deltagare på förra vandringen i Henriksdal & Trolldalen lade jag vandringen på midsommar för att få en mer hanterbar uppslutning. Det kom ändå över 20 personer.

Deltagarna kom från Kvarnholmen, Henriksdalsringen, Danvikstrand, Finntorp, Björknäs, Värmdö, Haninge, Sjöstaden och östra Södermalm. Som vanligt en bra blandning.

Alla åldrar är välkomna till min vandring i Henriksdal och Trolldalen

Som vanligt berättade jag om Henriksdals historia, Henriksdalsringens arkitektur och invånare.

Därefter förklarade jag hur styrande borgerliga majoriteten i Nacka kommun vill förvandla våra trakter till tät stad med 18500 invånare år 2040. Och det hela för att få tunnelbanan till Sickla köpkvarter och Nacka Forum.

Lummiga skogen var betydligt skönare att vistas i en torget på Henriksdalsringen där Nacka kommun tog bort tråden

Därefter gick vi in i skogen Trolldalen som Nacka kommun vill exploatera i 3 etapper tills bara klippiga krönet och södra branten är kvar. Och det trots att över 1600 boende, miljö-, hembygds- och bostadsrättsföreningar har lämnat yttrandet under samrådet i våras att de vill ha kvar skogen i sin helhet.

Konstantinos Irina – det är jag som skriver!

Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetssajten sedan 2007 heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen.

Sedan hösten 2022 är jag också ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige där jag kämpar för de lokala frågorna som hamnar i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken Trolldalen, Ryssbergen, Svindersberg, östra Kvarnholmen & södra Finnberget borde bli naturreservat.

2. Trygga våra barns framtidsäkra skolvägarna vid Kvarnholmsvägen och i Henriksdalsbacken när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora generösa skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägenbygg om vägen och korsningen, ge seniorerna vid Danvikshem en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget, fixa cykelvägen längs med Kvarnholmsvägen, öppna upp strandpromenaden i Finnboda

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet & bevara Nackas kulturmiljöer – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, erbjud föreningslivet med billiga lokaler, stötta Café Vy på Henriksdalsringen, riv inte / flytta historiska hus som Nacka station och disponentbostaden i Finnboda…

Exit mobile version