Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

1650 yttranden mot byggplaner i Trolldalen – ändå stor risk att politiker ignorerar oss

Drygt 1650 personer har lämnat in yttranden mot att bygga i Trolldalen inom detaljplanen för Henriksdalsbacken. Det är rekord i Nackas historia.

Insamling av yttranden mot att bygga i Trolldalen i Henriksdalsbacken

De runt 20 grannarna som är aktiva i boendenätverket Bevara Trolldalen! har under samrådet för Henriksdalsbacken (4 februari – 17 mars 2022) samlat c:a 1500 yttranden mot byggplanerna i Trolldalen.

Karta för etapp 1 / detaljplanen för Henriksdalsbacken inkl. vänstra Trolldalen. Dra i spaken till höger för att se planerade exploateringen, eller till vänster för att se Trolldalen i dag

Vi stod på helger och kvällar på Henkans torg, utanför ICA Nära Finnboda och utanför Coop Kvarnholmen. Vi knackade också dörr på Henriksdalsringen, i Saltsjöqvarn, på Finnberget och på Danviksklippan.

Därutöver inkom c:a 150 yttranden efter att Nackalistan två gånger hade annonserat i Nacka Värmdö Posten, Miljöpartiet hade annonserat på Facebook och Vänsterpartiet hade sponsrat en affisch som sattes upp i trapphus på västra Sicklaön. Dessutom har riksdagspolitikern Jens Holm (vänsterpartiet) delat ett inlägg om Trolldalen på Twitter.

Tack alla som hjälpte till att samla namn och alla som har skrivit på!

15-tal föreningar har också yttrat sig för Trolldalen

Även ett 15-tal föreningar har yttrat sig mot att Trolldalen exploateras. Däribland finns

Stor risk att styrande Alliansen ignorerar folks vilja

Nacka kommun går nu igenom yttrandena, sammanfattar dessa och kommenterar dessa innan detaljplanen med eller utan ändringar går på omröstning igenom. Arbetet tar c:a ett år.

Men redan nu finns det illavarslande signaler från politiker inom styrande Alliansen (moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna, centerpartiet) att man ändå kommer bygga i Trolldalen.

Oppositionen enad: Bygg inte i Trolldalen

Oppositionen står enade mot exploateringen av Trolldalen:

Länsstyrelsen saknar underlag i samrådshandlingarna

Även ett antal myndigheter har lämnat yttranden under samrådet för Henriksdalsbacken. Länsstyrelsen påpekade att det saknas en del underlag i samrådshandlingarna:

Exit mobile version