Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Bad och bastuflotte föreslås i Hammarby sjö

De officiella badmöjligheterna i Hammarby sjö, Svindersviken och Saltsjön är obefintliga trots att vi blir fler och fler. Inför valen dyker därför ofta upp idéer om badmöjligheter.

Sedan tidigare finns planer på ett utomhusbad utanför Elite Hotel Marina Tower i Saltsjöqvarn och badanläggning på Oceankajen på Kvarnholmen. Bastuförslaget på samma plats ogillades däremot av Nacka kommun.

Många grannar på Kvarnholmen och i Finnboda använder därför norra kajen och Hästholmssundet för att ta ett dopp medan man i Sjöstaden använder ”tårtan” för sånt.

I Hammarby sjö har redan inför valet till stadsfullmäktige 2018 Liberalerna i Stockholm stad föreslagit en badanläggning som dock efter valet glömdes helt.

Nu är det Centerpartiet i Stockholm stad som vill bygga ett bad och bastuflotte i Hammarby sjö och på andra ställen i staden.

Hammarby sjö

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version