Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Utflykt till utsiktsplatsen på Skatberget mellan Finnboda & Finnberget

Mellan Finnboda och Finnberget finns en underbar utsiktsplats som få har upptäckt pga att den inte är så tillgänglig. Här finns gamla tallar, gamla fruktträd och blommor som lockar hit fjärilar och humlor.

Naturområdet har fått sitt namn efter skatvillan som låg nedanför. Det finns också långt gångna planer på exploatera Skatberget.

Härifrån ser du Danvikshem, Finnboda hamn, Henriksdalsringen med hotade Trolldalen, Alphyddan och Finntorp med hotade Svindersberg.

Centrala delen består av ekar, lönn och tallar i olika åldrar. Rikligt med liljekonvalj men mindre blåbär. Myrorna har bygt meterhöga stack.

Mot Finnboda finns rester från en fruktträdgård med siren, äpplen och slån.

På ett ställe där det samlas vatten växer vass.

Mellan hällarna växer ljung, stinknäva, äkta johannesört, tjärblomster, getrams, gråfibbla, pipdån m.m. som lockar rapsfjärilar, puktörneblåvinge, humlor och bin.

Mot Kvarnholmsvägen har grannar anlagt en stadsodling.

Rösta på Konstantinos Irina i kommunalvalet!

Konstantinos Irina

Jag som driver den nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara vår närnatur – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, låt vissa turer på buss 53 återigen trafikera Saltsjöqvarn och Danvikshem…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version