Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Åk med buss 469 till badbryggan i Kyrkviken

Många i Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda och Kvarnholmen är sugna på att bada men Svindersviken, Inloppet och Hammarby sjö är inte riktigt lämpliga.

I Svindersviken och Hammarby sjö är det giftiga sediment från tidigare industrier som superfosfatfabriken i Gäddviken som är utmaningen. Gäddviken tillhör länets 10 mest förorenade vatten.

Svindersviken nedanför Trolldalen

Vid kajerna mot Inloppet på Kvarnholmen, Finnboda, Danvikstrand och Saltsjöqvarn är det däremot en upprensning från resterna efter Kvarnen Tre Kronor, Finnboda varv och kvarnverksamheten i Saltsjöqvarn som skulle behövas.

Ändå ser jag envisa grannar som på egen risk hoppar i vattnet vid Finnboda kaj, norra kajen på Kvarnholmen och i Hästholmssundet.

Hästholmssundet

Båttrafik och avloppsvatten

Därtill kommer risken att “krocka” med privat och allmänn båttrafik.

Vi inte heller glömma att Henriksdals reningsverk dumpar sitt vatten här efter en process som tyvärr inte kan få bort all “skit”.

Politikerna i Stockholms stad bestämde sig för 10 år sedan att flytta Bromma reningsverk till Henriksdal. Så det kommer dumpas ännu mer renat avloppsvatten nedanför Danvikshem inom projektet Nya Östbergatunneln.

Några få kan bada inomhus

Seniorerna bakom Danvikshem och grannarna på Henriksborg har i alla fall simbassänger. Likaså Centralbadet vid Elite Hotel Marina Tower.

I väntan på utomhusbaden

Det finns också osäkerheter kring “om” och “när” utomhusbaden på Oceankajen på Kvarnholmen och utanför Elite Hotel Marina Tower blir av.

Visionsbild för Oceankajen på Kvarnholmen

Bryggdäcken i Kyrkviken

När jag var på väg till Papa Lee Bakery med buss 469 upptäckte jag de stora badbryggorna i Kyrkviken som blev klara juli 2022.

Den västra bryggan är 600 m² stor och erbjuder olika slags sitt- och liggplatser. Här får du dock inte bada.

På den östra bryggan på 1300 m² kommer du ännu närmare vattnet. Här är du också välkommen att bada.

Läs mer om bryggorna i Kyrkviken…

Konstantinos Irina – det är jag som skriver!

Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetssajten sedan 2007 heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen.

Sedan hösten 2022 är jag också ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige där jag kämpar för de lokala frågorna som hamnar i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken Trolldalen, Ryssbergen, Svindersberg, östra Kvarnholmen & södra Finnberget borde bli naturreservat.

2. Trygga våra barns framtidsäkra skolvägarna vid Kvarnholmsvägen och i Henriksdalsbacken när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora generösa skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägenbygg om vägen och korsningen, ge seniorerna vid Danvikshem en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget, fixa cykelvägen längs med Kvarnholmsvägen, öppna upp strandpromenaden i Finnboda

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet & bevara Nackas kulturmiljöer – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, erbjud föreningslivet med billiga lokaler, stötta Café Vy på Henriksdalsringen, riv inte / flytta historiska hus som Nacka station och disponentbostaden i Finnboda…

Exit mobile version