Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Genmäle: Demokratin på svaga ben när ett parti styr i 40 år

Demonstration för Trolldalen, Ryssbergen och Svindersberg framför Nacka stadshus

Demonstration för Trolldalen, Ryssbergen och Svindersberg framför Nacka stadshus

För två veckor sedan gjorde sig kommunalrådet Peter Zethraeus (M) lustig över att jag berättar på min blogg om hur kommunen använder skattepengar för att driva ärenden mot medborgare som berikar demokratin.

Konkret rapporterade jag om att boende och miljöorganisationer har överklagat exploateringen av Ryssbergen till Mark- och miljödomstolen i en lång process som inte direkt stärker förtroendet i demokratin:

  1. Politiker av alla kulör lovar inför val efter val att hela Ryssbergen ska bli naturreservat. Men beslutet om naturreservat dröjer av någon anledning.
  2. Plötsligt presenterar kommunen detaljplanen för att exploatera över 25 % av Ryssbergen (egentligen över 30 % om man räknar in andra detaljplaner).
  3. Detaljplanen går på samråd och 180 boende och miljöorganisationer lämnar in synpunkter i tro att det finns en chans att påverka exploateringsgraden.
  4. Majoriteten i kommunen (Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet) och Socialdemokraterna beslutar om exploateringen trots de inkomna synpunkterna.
  5. Boende och miljöorganisationer överklagar till Miljö- och markdomstolen.
  6. Kommunen anlitar advokater för att få igenom sin vilja.

“Jag må vara idealist men jag tror att det finns fler Nackabor som tycker att demokratin i vår kommun står på svaga ben mellan kommunalvalen. Förklaringen kan vara att dagens majoritet har styrt kommunen oavbrutet i över 40 år”, skriver ja i mitt genmäle i veckans nummer av Mitt i Nacka på sidan 28.

Konstantinos Irina – det är jag som skriver!

Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetssajten sedan 2007 heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen.

Sedan hösten 2022 är jag också ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige där jag kämpar för de lokala frågorna som hamnar i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken Trolldalen, Ryssbergen, Svindersberg, östra Kvarnholmen & södra Finnberget borde bli naturreservat.

2. Trygga våra barns framtidsäkra skolvägarna vid Kvarnholmsvägen och i Henriksdalsbacken när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora generösa skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägenbygg om vägen och korsningen, ge seniorerna vid Danvikshem en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget, fixa cykelvägen längs med Kvarnholmsvägen, öppna upp strandpromenaden i Finnboda

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet & bevara Nackas kulturmiljöer – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, erbjud föreningslivet med billiga lokaler, stötta Café Vy på Henriksdalsringen, riv inte / flytta historiska hus som Nacka station och disponentbostaden i Finnboda…

Exit mobile version