Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Naturskyddsföreningen avkräver HSB moraliskt ansvar

HSB ska exploatera en del av urskogen Ryssbergen mellan Kvarnholmen, Vikdalen och Finntorp. Naturskyddsföreningen avkräver byggherren att ta moraliskt ansvar.

Naturskyddsföreningen i Nacka försökte tidigare genom en insändare att få Skanska och HSB attcavstå från att exploatera Ryssbergen.

HSB svarade då att att har gått rätt till, alltså att det i Sverige inte är olagligt att skövla skog av högst naturvärde. Lite som bolagen som exploaterar Amazonas eller regnskogen i Indonesien säger men som då får mothugg av regeringar, miljöorganisationer, klimatexperter, kyrkor och människorättsorganisationer.

Kooperativa bostadsbolag är nya naturexploatören

En liknande situation finns i Trolldalen. Där är det däremot SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) som vill bygga trots att 1600 boende har lämnat ett yttrande för att bevara Trolldalen i sin helhet.

Det är svårt att förstå hur kooperativa bostadsbolag kundr bli en så stor exploatlr. Trots löften om hållbarhet med säkert många medlemnar som inte alls är för förstörelsen av värdefulla naturområden.

Lagligt rätt är inte samma som moraliskt rätt

Nu svarar Naturskyddsföreningen i en replik i Nacka Värmdö Posten:

Bara för att något prövats grundligt betyder det inte att det per automatik är rätt. Snarare talar alla fakta för att Ryssbergen inte borde bebyggas trots att detaljplanen vunnit laga kraft.

Naturskyddsföreningen i Nacka

Vidare skriver Naturskyddsföreningen att även det lagliga i beslutet kan ifrågasättas. Det finns tillräckligt med artskyddsförordningar och Miljöbalken. Mark- och miljödomstolen är dock för feg för att tillämpa den lagstiftningen.

Urskogen Ryssbergen sedd från Kvarnholmen
Exit mobile version