Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

27 september: Domstolsförhandling om Ryssbergen

Urskogen Ryssbergen i Nacka

Urskogen Ryssbergen i Nacka

27 september är alla välkomna till Nacka Tingsrätt för att följa förhandlingen om exploateringen av Ryssbergen mellan Kvarnholmen, Vikdalen och Finntorp.

Naturskyddsföreningen i Nacka, Nacka Miljövårdsråd och två privatpersoner hade tidigare överklagat Nacka kommuns detaljplan för att exploatera delar av Ryssbergen. Naturvännerna och boende kommer redovisa tunga argument med stöd i miljölagar för varför planerna på en exploatering ska avbrytas.

Nacka har anlitat advokater för att föra kommunens tala mot sina egna medborgare.

Förhandlingen hålls klockan 9:15 i Nacka Tingsrätt, sal 3 på Sicklastråket 1 i Nacka.

Kartan visar vilken del av urskogen Ryssbergen som Skanska, HSB och Nacka kommun vill exploatera
Exit mobile version