Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Stort bakslag för byggprojektet på Kvarnholmen – domstol upphäver detaljplan

KVARNHOLMEN | Naturvänner och boende i Vikdalen firar nu eftersom miljö- och markdomstolen vid Nacia tingsrätt har upphävt detaljplanen för Kvarnholmsförbindelsen. Här ingår bron över Svindersviken, tunneln genom Ryssbergens urskog och tillhörande av- och påfarter.

Miljökonsekvensbeskrivningen är inte tillräckligt omfattande. Dessutom har kommunen försökt förminska bristerna i detaljplanen och överdrivit siffror för att försvara den.

Domstolen upphäver samtidigt länsstyrelsens beslut att inte beakta en boendes överklagande. Besluten kan försena projektet med flera år eftersom man antagligen måste börja om med flera steg i beslutsprocessen.

Klicka här för att läsa hela domstolsbeslutet om Kvarnholmsförbindelsen

Exit mobile version