Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Nacka kommun anser inte att överklaganden av Kvarnholmsförbindelsen tillför något nytt

KVARNHOLMEN / RYSSBERGEN | 23 maj 2011 antogs detaljplanen för Kvarnholmsförbindelsen (= bron över Svindersviken samt tunnel genom Ryssbergens urskog). Detaljplanen har överklagats av Naturskyddsföreningen och grannar i Vikdalen.

Bron över Svindersviken mellan Kvarnholmen och Ryssbergen i Nacka

Överklagendet avslogs av Länsstyrelsen. Därefter har, som tidigare rapporterat, Länstyrelsens beslut överklagats till Mark- och miljödomstolen. Domstolen har i sin tur gett Nacka kommun nytt tillfälle att yttra sig.

“Yttrandet innebär att kommunen inte anser att skrivelserna tillför ärendet något nytt och att kommunen därför hänvisar till tidigare ingivna handlingar där de frågor och synpunkter som framförs i skrivelserna behandlas” står det i Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse.

Exit mobile version