Ordkrig om Kvarnholmsförbindelsen mellan politiker i Saltsjöqvarn

SALTSJÖQVARN / KVARNHOLMEN | Diskussionen började 5 december i Nacka Värmdö Posten med en debattartikel av Ingela Birgersson om hur Socialdemokraterna vill satsa på en klimatvänligare trafik- och exploateringspolitik i Nacka kommun.

“Vi Socialdemokrater anser att Nacka borde vara mycket tuffare än idag mot exploateringsbolagen och prioritera de företag som har en stark miljöprofil. Det går att göra en politisk prioriteringsordning där vi prioriterar och detaljplanelägger de områden där byggherrar och exploatörer går med på de krav kommunen ställer”, skriver Ingela Birgersson i NVP.

Lennart Nilsson, folkpartist i Nacka kommunfullmäktige
Lennart Nilsson, folkpartist i Nacka kommunfullmäktige

15 december svarade Lennart Nilsson (folkpartiet, boende i Saltsjöqvarn) så här: “Socialdemokraterna drev tillsammans med Moderaterna igenom Kvarnholmsbron, en ny bilväg genom Ryssbergens unika urskog som kostar Nackas skattebetalare hundratals miljoner, istället för att lägga de pengarna på mindre barngrupper och bättre lokaler i förskolan. Bara för att korta bilvägen till Forum med några kilometer.”

Bakgrunden är att socialdemokraterna (utom en), kristdemokraterna och moderaterna röstade för en bro över Svindersvik och en tunnel i Ryssbergens urskog. Kommunen tar riskerna för eventuella fördyrningar. Men även runt hälften av folkpartiets grupp i Nacka kommunfullmäktige röstade för projektet. Lennart Nilsson röstade mot.

Hans-Åke Donnersvärd, socialdemokrat i Nacka kommunfullmäktige
Hans-Åke Donnersvärd, socialdemokrat i Nacka kommunfullmäktige

27 december svarade Hans-Åke Donnersvärd (socialdemokraterna, boende i Saltsjöqvarn) tillsammans med Ingela Birgersson och Erika Ullberg i Nacka Värmdö Posten: “När det gäller Kvarnholmsbroprojektet anser vi dock att det är helt oacceptabelt att den ekonomiska styrningen varit så bristfällig och att projektet därför kraftigt har fördyrats”.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

4 reaktioner till “Ordkrig om Kvarnholmsförbindelsen mellan politiker i Saltsjöqvarn”

 1. Gunnel när blev Kvarnholmen ett gott kollektivtrafikområde och kan det överhuvudtaget bli det med tanke på de begränsade vägarna. Dessutom har man också på Kvarnholmen tagit i anspråk de små grönområden som faktiskt fanns. Man har sannerligen inte skonat någonting.
  F d Kvarnholmsbo

 2. 1) Bron kommer att leda till mycket mer trafik i våra bostadsområden, eftersomdet här blir ett alternativ till Värmdövägen. Gunnel, har du harit i Finnboda och sett hur nära bostäderna ligger vid Kvarnholmsvägen utan bullerskydd?

  2) Var finns kollektivtrafiktänket i det hela. Bilvägen är spikad men hur har ni engagerad er för bättre kollektivtrafik?

  3) När har vi som bor här tillfrågats om vi vill ha en förbindelse mot Forum och mer biltrafik på våra gator?

 3. Tycker det är bättre att man (likt Kvarnholmen) bygger på redan ianspråktagen mark. Istället för på grönområden. Dessutom är det bra att bygga så nära “stan” – i gott kollektivtrafik-område. Bättre än villamattor längre ut i Nacka. Broar har byggts mellan Stockholms olika öar sen urminnestider – hur skulle vi t.ex. annars nå Stockholm från Nacka??

 4. Det unika i denna förr så gudsförgätna plats är att det inte längre fick vara det när de penningtörstiga i dagens samhälle är där och förstör och sabo-
  terar vad historien har att berätta. Vad kommer att sägas om vår tid i en
  långt framskriden framtid? Nytt kan byggas på obrukad mark. Det finns det gott om i vår omgivning. Gammal Kvarnholmsbo.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: