Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Större aspvedbock upptäckt i Trolldalen – tre cm stor insekt

Större aspvedbock är en signalart enligt Skogsstyrelsen, alltså en art som indikerar stora naturvärden. Jag upptäckte den i Trolldalen på gårdagens kvällspromenad.

Större aspvedbock är inte rödlistad, dvs har inte en minskande bestånd, utan är ett tecken på en livsmiljö med höga värden. Det kallas för signalart. Något som Skogsstyrelsen och Nacka kommun tidigare har konstaterat om Trolldalen.

Insektet har dock inte upptäckts i kommunens egna inventeringar inför samrådet för Henriksdalsbacken eftersom kommunen bara påkostade en medelintesiv inventering.

Nästan häften av alla runt 50 värdefulla arter i Trolldalen upptäcktes av mig och andra engagerade boende och naturälskare. Och vi verkar upptäcka nya värdefulla arter hela tiden, som växten klofibbla i början av sommaren.

Rödlistade klofibbla i Trolldalen

Större aspvedbock trivs i lövskogar

Större aspvedbock trivs bäst i lövskogar och livsnär sig på aspens blad. Den lägger sina ägg i fickor som honan gnagt vid basen av levande, klena till medelgrova aspar. Ett ägg läggs i varje ficka.

Större aspvedbock i Trolldalen

Larverna utvecklas inuti trädet under två till fyra år. Insekter kan också angripa sälg, pil och olika arter av popplar.

Södra delen av Trolldalen har eget mikroklimat, s.k. skånskt klinat med både högre temperaturer och kalkrikare jord. Så här är det mest lövskog och blandskog med både lövträd och tallar.

Större aspvedbock i Trolldalen

Tillhör familjen långhorningar

Sörre aspvedbock är en skalbagge i familjen långhorningar.och släktet Saperda som omfattar 35 arter i världen. I Norden finns det fem arter där en bedöms ha försvunnit.

Skalbaggen blir 20 till 30 millimeter lång. Egentligen är pansaren helt svart men håret ger den en gråblå färg.

Rösta på Konstantinos Irina i kommunalvalet!

Konstantinos Irina

Jag som driver den nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara vår närnatur – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, låt vissa turer på buss 53 återigen trafikera Saltsjöqvarn och Danvikshem…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version