Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Trafik & tillgänglighet på Kvarnholmen, Henriksdal & Finnboda borde prioriteras

Trafiken på Kvarnholmsvägen fördubblas redan 2030. Fler turer på buss 55 & 402, hiss upp till seniorerna i Finnboda, gångbro från Henkan till Sickla, bättre cykelvägar m.m. borde därför vara en prioriterad fråga i kommunalvalet.

Hur mycket ökar trafiken på Kvarnholmen, Henriksdal & Finnboda?

Kommunen vill inte delge prognoser (trots att jag två gånger under hösten bad om information enligt rådande offentlighetsprincipen) för hur mycket trafiken kommer öka på Kvarnholmsvägen.

Det finns dock några uppgifter i kommunens olika bygghandlingar:

Karta med prognoser för trafiken på Kvarnholmesvägen, Henriksdalsringen, Mjölnarvägen och Henriksdalsbacken

Det skulle så klart också vara intressant att se hur trafiken utvecklas på Hästholmsvägen, Finnbodavägen och Finnbergsvägen.

Vad förorsakar den här extrema trafikökningen?

För att kunna bygga ut tunnelbanan till Sickla köpkvarter och Nacka Forum har Nacka kommun gått med på att bygga över 13.000 lägenheter.

Runt 4.000 – 5.000 av dessa lägenheter ska byggas i våra trakter som leder till att befolkningen ökar från c:a 8.721 invånare i slutet av 2021 till 18.559 invånare i slutet av 2040. Samtidigt är de närmaste t-banestationerna (Forum, Sickla) inte direkt nära för att kunna dra fördel av tunnelbanan.

Befolkningen utvecklas så här per bostadsområde:

Bostadsområde202120302040Samt arbetsplatser
Danviken inkl. Saltsjöqvarn, Danvikstrand & Henriksborg1608161120641000
Henriksdalsberget171728393875
Finnberget inkl. Gäddviken58612254039
Kvarnholmen2553445850433000
Finnboda inkl. Finnbodaberget235925423535
Summa872112676185594000

Varför är det dåligt att trafiken ökar?

Trafikökningen på Kvarnholmsvägen och matarvägarna runtom kommer leda till stora konsekvenser på vår livskvalitet:

Bullerkarta från 2017 visar att bostäder nära Kvarnholmsvägen, Danvikshemsvägen och Värmdövägen redan idag har höga bullernivåer.

Vad kan vi göra för att förhindra en trafikinfarkt?

Nacka kommun har tillsammans med olika byggherrar redan breddad Kvarnholmsvägen på olika ställen. Eftersom Kvarnholmsvägen ska bli någon slags stadsgata med bostadshus, affärslokaler, planeringar, cykel- och gångbanor blir det svårt att klämma in mer vägyta.

Istället borde man:

Vacker illustration visar hur Kvarnholmsvägen skulle kunna se ut i höjd med Finnboda och Henriksdalsberget. Men var är de 24.000 fordon på bilden?

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version