Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Nackalistan kräver ny utredning av hiss mellan Danvikshem och Finnboda

Det bor närmast 400 personer i HSB:s seniorhus och brf Finnboda Trädgårdar på Finnbodaberget där även Danvikshem ligger. Många av dessa 400 seniorer har dessutom nått en hög ålder eller har en funktionsnedsättning och sjukdom.

Det gör att de inte längre kan gå i 600 meter långa gångvägen med 12% lutning norr om Danvikshem för att komma till buss 55 eller i den branta trätrappan söder om Danvikshem för att komma till matbutik och pendelbåtar.

Utsattheten visade sig under snöovädret i nov 2022 då buss 55:s 2-3 turer i timmen var inställda i flera dagar och trätrappan var snötäckt. Många seniorer blev isolerade och beroende av piggare grannars hjälp.

Snötäckta trappan upp till brf Finnboda Trädgårdar och seniorhuset

Ge seniorer möjlighet att klara sig själva!

Nacka kommun har som policy att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra, med samma rättigheter och skyldigheter. Även Boverket är tydligt i sina regler om tillgänglighet för att så många
som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Vi lever i en expansiv kommun som kommer att ha 158.318 invånare år 2040 varav en tredje del kommer vara över 55 år gamla.

Det kommer så småningom att bli svårt för Nacka att attrahera nya invånare om dessa märker att de kommer ha det svårt att klara sig själva på ålderns höst – handla, ta sig till bussen för att åka till restaurang, utställning, seniorgympa, läkare, kyrka eller vad de nu väljer att göra.

Inför kommunalvalet 2022 var jag gäst hos seniorerna och kunde höra mer om att behovet av en hiss har inte blivit mindre. Utan tvärtom.

Gäst hos seniorerna på Finnbodaberget

Nya förutsättningar för en hiss

Många i kommunfullmäktige har tidigare ställt sig positiva till att bygga en hiss men konkreta initiativ på placering och utformning av hissen har avvisats av styrande Alliansen (M, L, C, Kd) med hänvisning till avsaknad av finansiering, att parkeringsplatser skulle försvinna, att markägare inte skulle vara positiva till en hiss, att hissen skulle göra intrång på brf Finnboda Trädgårdars mark eller utsikt…

Sedan dess har flera förutsättningar ändrat sig:

Det är alltså dags att göra en ny utredning och kolla om förutsättningarna har blivit bättre. Men också med respekt till att sammansättningen av Nacka kommunfullmäktige har ändrat sig sedan kommunalvalet 2022.

Minst två nya hissförslag

Konkret har jag och Nackalistan lämnat in en motion om att minst två nya förslag av placering och utformning av hissen borde utredas:

1. Hiss vänster om Finnboda varvsväg 9

Vänster om Finnboda varvsväg 9 (grönt på kartan nedanför) där det redan idag finns en gammal trappa upp till gamla chefsbostaden. Trappan saknar syfte idag och kan tas bort så att hissen kommer närmare Finnbodaberget.

Nödvändiga rampen kommer bli betydligt kortare (och kostnaden) än i tidigare utredningen där hissen placerades långt ut på parkeringen.

2. Hiss norr om skyddsrummet

Norr om skyddsrummet och gamla chefsbostaden vill Engelbrekt Utveckling AB bygga en publik hiss och gångbrygga till rondellen på Östra Finnbodavägen (lila på kartan nedanför).

Ansökan om planbesked lämnades in i april 2022. Det är dock osäkert om planbesked kommer ges och när en sådan hiss utifrån byggprocessens längd och allmänna ekonomiska förutsättningar kan ske.

Karta om placering av hiss i Finnboda

Ovisst hur partierna kommer rösta

Boende i seniorhuset samt styrelsen i bostadsrättsföreningen Finnboda Trädgårdar är positiva till en ny utredning utan att ta ställning till Nackalistans motion.

Det är också oklart hur partierna kommer rösta i Nacka kommunfullmäktige. Alliansen (M, C, L, Kd) kan kanske åtminstone gå med på en ny utredning. Nackalistan, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har redan tidigare varit positiva till en hiss.

Det är dock oklart hur Miljöpartiet och Sverigedemokraterna kommer att rösta.

Exit mobile version