Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Nackalistan näst största parti mellan Henriksdal & Kvarnholmen

Nackalistan har i de fem valdistrikten i Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda, Finnberget och Kvarnholmen ökat med i genomsnitt 10 % och blivit näst största kraft här och tredje största kraft i kommunen.

Att fokusera på lokala frågor som kommer i kläm (naturen, barnen, trafik & tillgänglighet, kultur- & föreningsliv) när västra Sicklaön förtätas och strunta i allt ideologiskt käbbel har lönat sig för Nackalistan.

Här kommer det preliminära resultatet i kommunalvalet valdistrikt för valdistrikt:

Henriksdalsringen

På Henkan har Socialdemokraterna med 26,8 % (32,5 % 2018) fått flest röster. Därefter följer Nackalistan med 22,6 % (6,4 % 2018) och Vänsterpartiet (11,8 % 2018) som trea med 13,7 %. Moderaterna fick bara 13,3 % (15,5 % 2018).

Henriksdalsringen domineras traditionellt av rödgröna väljare men Socialdemokraterna har den här gången tappat över 5 % här. Även Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet m.fl. har tappat röster här till Nackalistan.

Framöver kommer det att vara viktigt att minska planerade exploateringen på och runt Henriksdalsringen, skydda Trolldalen, uppföra gångbron mot Sickla, säkra skolvägen till Vilans, förhindra att kommunen tricksar med storleken på framtida Vilans skolgård och inte minst att stötta lokala förenings- och kulturlivet, exempelvis Café Vy.

Saltsjöqvarn, Henriksborg & Danvikstrand

I Saltsjöqvarn, Danvikstrand och Henriksborg har Moderaterna med 26,4 % (33,8 % 2018) fått flest röster. Därefter följer Nackalistan med 23,7 % (6,9 % 2018) och Socialdemokraterna (14,3 % 2018) som trea med 19,9 %.

Saltsjöqvarn domineras traditionellt av borgerliga väljare men Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har den här gången tappat över 18 % här. Mest till Nackalistan men även till Socialdemokraterna. Med 3,9 % är Sverigedemokraterna mycket svaga här.

I Saltsjöqvarn är det otroligt viktigt att bevara det sista grönområdet på Bageriberget, utöka turtätheten på buss 55, minska planerade exploateringen runt DanvikCenter som kommer skugga Saltsjöqvarn, motverka växande bilköerna på Kvarnholmsvägen och även här stötta det lokala kultur- och föreningslivet med ett bibliotek eller föreningslokaler på västra Sicklaön.

Östra Kvarnholmen

På östra Kvarnholmen har Moderaterna med 37,4 % (39,1 % 2018) fått flest röster. Därefter följer Nackalistan med 16,2 % (11,9 % 2018) och Socialdemokraterna (8,3 % 2018) som trea med 13,5 %.

Östra Kvarnholmen domineras av borgerliga väljare. Moderaterna tappade bara marginellt röster här medan Centerpartiet backade med 8,2 % från 17,8 % 2018 till 9,6 % i år.

Här gäller det att behålla naturen på östra udden (Fredriksberg), förbättra utemiljöerna på norra kajen & skapa plats för hundägare, se till att trafiken på Kvarnholmsvägen inte ökar och skapa en kommundel som inte är sovstad utan där det finns bibliotek, kultur- och föreningslokaler samt bra förutsättningar för matställen och småföretagare.

Finnberget, Gäddviken och västra Kvarnholmen

På Finnberget, Gäddviken och västra Kvarnholmen har Moderaterna med 27,8 % (28,2 % 2018) fått flest röster. Därefter följer Nackalistan med 21,8 % (7,1 % 2018) och Socialdemokraterna (19,9 % 2018) som trea med 19,9 %.

Blandningen av det mer röda Finnberget och mer borgerliga västra Kvarnholmen har gjort att Socialdemokraterna och Miljöpartiet var relativt starka här 2018 men tappade 3 respektive 5,8 % här i år.

Viktigt framöver är att öka antalet turer på buss 55 upp till Finnberget, att planerade exploateringen av södra Finnberget minskas, att Kvarnholmens utemiljöer förbättras och att halvön får ett bibliotek och/eller kultur- & föreningslokaler.

Finnboda och Finnbodaberget

I Finnboda och Finnbodaberget har Moderaterna med 25,5 % (29,8 % 2018) fått flest röster med Nackalistan tätt i hälarna som fick med 24,6 % (8,3 % 2018) och Socialdemokraterna (19,4 % 2018) som trea med 20,2 %.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna tappade tillsammans 12,4 %.

Här finns det otroligt mycket att göra framöver, inte minst att se till att seniorerna får en hiss, att buss 55 ökar sin turtäthet, att framtida Vilans skolas generösa skolgård inte försvinner, att Trolldalen inte exploateras och att trafiken på Kvarnholmsvägen inte ökar.

Resultat för Nacka kommun som helhet

Moderaterna fick flest röster med 31,5 % (+ 1 %). Därefter kommer Socialdemokraterna med 21,6 % (+4,2 %) och Nackalistan med 11,4 % (+2,7 %). Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna tappade däremot röster. Läs mer

Intressant är kanske också att Moderaterna tappade lätt i västra delen av Nacka där Socialdemokraterna och Nackalistan gick start framåt. I östra delen ökade Moderaterna däremot med 2,6 % till 34,6 %.

Valresultatet i Nacka kommunalval 2022

Utifrån det resultatet verkar det som Socialdemokraterna, Nackalistan, Moderaterna och Vänsterpartiet ökar i antal mandat. Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tappar däremot mandat.

Det gör att Alliansen har 30 mandat och därmed tappat sin majoritet. Oppositionen får 31 mandat. Därmed måste Alliansen ta in ytterligare ett parti eller så kommer Socialdemokraterna att försöka bilda en kommunregering.

Mandatfördelning Nacka kommun 2022
Exit mobile version