Alphyddan bostadsområdet ett stenkast ifrån Sickla köpkvarter

Alphyddan sedd från Svindersberg i Finntorp

Alphyddan i Nacka har ritats av Backström & Reinius. Ett stenkast från Sickla köpkvarter. Här finns också studentbostäder & musikskolan Alphyddan.

Alphyddans historia

På kartor från 1700-talet betecknas området bara som Sickla eller Stora Sickla. Namnet betyder ungefär sidlänt ställe där vatten framkommer, småträsk. Ingen bebyggelse eller annan verksamhet syns. Själva berget kallades under en tid för Bagarberget.

Karta över Nacka, 1807
Karta över Sickla med dagens Alphyddan, Finntorp och Sickla köpkvarter, 1807

Alphyddans historia börjar med att ingenjör Frans Oskar Hagman byggde en villa i trä med det namnet på 1850-talet. Han var disponent på Krooks Petroleum. Villan låg ungefär där Värmdöleden går idag vid Svindersvikens spets.

Frans Oskar Hagman grundade Alphyddan i Nacka
Frans Oskar Hagman (källa: familjen Hagmans privata album)

Alphyddan är ett över hela Sverige förekommande namn på villor med träsnickerier i schweizisk stil som ligger på en kulle.

Villa Alphyddan i Nacka byggdes av ingenjör Frans Oskar Hagman
Villa Alphyddan i Nacka

Under decennierna som följde byggdes fler och fler trähus i trakten, inte minst av Frans Oskar Hagmans barn och barnbarn. Här började även arbetare och tjänstemän från fabrikerna i Sickla att bosätta sig.

Karta över lägenheten Alphyddan, 1872
Karta över lägenheten Alphyddan i Nacka, 1872

Dalhyddan, Jennyhill och Skogshyddan

Ett hus på dagens Hagmans väg 2 hette villa Dalhyddan eller Hagatorp, ägdes av Harry och Olga Hagman och var alltså Sven Hagmans barndomshem. Några andra villor vid Stenbergsvägen var Villa Jennyhill, Stora Gunnarsberg och Stensberg.

En annan villa hette Skogshyddan där Eva Hagman, dotter till direktör John Harry Hagman (son till Frans Oskar Hagman) bodde.

Nedanför Svindersberg i hörnet Värmdövägen / Svindersviksvägen där bilverkstaden ligger idag hade Georg och Ethel Karlsson sin butik.

Karlssons affär i hörnet av Värmdövägen / Svindersviksvägen
Karlssons affär i hörnet Värmdövägen / Svindersviksvägen

Idag är egentligen bara Tornvillan mellan Alphyddan och Svindersberg / Finntorp kvar. Den uppfördes antagligen under sena 1800-talet, något som hörntornet avslöjar som var vanligt förekommande på 1890-talet. Men trävillan kan lika gärna vara äldre.

Tornvillan mellan Alphyddan och Finntorp
Tornvillan mellan Alphyddan och Finntorp

Backström & Reinius ritar dagens bostadsområde

På 1940-talet ville Nacka kommun bygga bostäder i Alphyddan men byggandet kunde inte sätta fart. Bland annat därför att man fick vänta in dragningen av nuvarande Värmdöleden.

På 1960-talet revs trähusen som då var i ett mycket dåligt skick. Anledningen var också att arkitektfirman Backström & Reinius hade fått i uppdrag att rita ett nytt bostadsområde som byggdes av Anders Diös AB mellan 1959 och 1965. Backström & Reinius hade 20 år tidigare ritat punkthusen på Danviksklippan som blev en stor succé.

Totalt uppförde man 700 hyresrätter i fem punkthus med 13 till 15 våningar och åtta något lägre lamellhus. Till typiska utseendet hör det röda teglet på fasaderna och de vita balkongfronterna och burspråk.

Alphyddan mellan Svindersberg och Trolldalen på 1960-talet
Alphyddan mellan Svindersberg och Trolldalen på 1960-talet

Tårtformat garage för 500 bilar

Samtidigt byggdes 1963 ett garage med plats för 500 bilar. För husen med garage ingick garageplats i hyran. Garaget är idag känt för sin runda form. Även den ritad av Sven Backström och Leif Reinius.

Senare användes garaget också som servicestation och mack av OK. Nya ägaren, Oscar Properties, ville riva byggnaden för att uppföra lägenheter men har dragit tillbaka förslaget för att istället göra om byggnaden till kontor.

Runda garaget mellan Alphyddan och Finntorp
Runda garaget mellan Alphyddan och Finntorp

Svindersviks skola

I anslutning till bostadsområdet på Alphyddevägen 4 byggdes också Svindersviks skola i tegel och med fasadklocka enligt ritningar av arkitekt Tore Axén. Invigningen av skolan ägde rum 13 januari 1964.

Svindersviks skola var en låg- och mellanstadieskola, utrustad med tolv klassrum och andra lokaler. 1992 lades skolan ner. 1993 förvandlades den till ett fristående mediagymnasium.

Senare bedrevs en skol- och förskoleverksamhet för c:a 200 barn i Svindersviks skola, Maestroskolan och musikskolan Maestroakademin. Idag ägs fastigheten av Hemsö. Skolbyggnadens framtid är oviss.

Svindersviks skolan i Alphyddan
Svindersviks skolan i Alphyddan

Två visenter av Arvid Knöppel

Mellan bostadsområdet och garaget finns en liten park där skulpturgruppen Två visenter står. Den har skapats i brons av Arvid Knöppel på uppdrag av Anders Diös AB. Invigningsceremonin hölls 25 april 1967.

Två visenter av Arvid Knöppel i Alphyddan
Två visenter av Arvid Knöppel i Alphyddan

Musikhuset Alphyddan

1984 öppnade Musikhuset Alphyddan med replokaler och inspelningsstudio. Den drivs idag av Studiefrämjandet. Här har band som Entombed, The Hellacopters, First Aid Kit, Thundermother, Serpent Omega, 30-åriga kriget, KSMB, DLK, Bloodbath m.fl. spelat.

Alphyddan Weisse

Maj 2016 lanserade Nacka bryggeri en ljus sydtysk veteöl, Alphyddan Weisse (4,9 %).

230 studentlägenheter på Alphyddan

2018 stod 230 studentlägenheter klara i ett 16 våningar högt punkthus och ett lamellhus bestående av två huskroppar, en på 13 våningar och den andra på 10 våningar. ETTELVA Arkitekter ritade husen på uppdrag av SBC Bo.

Byggnaderna har klämts in på naturmark norr om gamla bostadsområdet. Många grannar på Alphyddan var skeptiska till de nya husen.

Studentbostäder på Alphyddan
Studentbostäder på Alphyddan

Husen på Alphyddan renoverades

Brf Alphyddans Ros garage renoverades 2008 och entréerna 2009. År 2017 installerades nya hissar och i januari 2018 driftsattes ett system för energieffektivisering.

2018-19 roverades brf Svindersviks hus. För att få rätt tegel tog man hjälp av Haga tegelbruk. Fasadplåten och tätskikten på taken byttes ut. Även balkongerna renoverades.

Brf Alphyddans hus renoverades 2020. 217 000 specialbeställda tegelstenar används. Även stammar och fönster byttes ut.

Vad finns på Alphyddan?

Idag finns det ingen butik, restaurang eller café här. Men nedanför i Sickla köpkvarter finns ett stort utbud av butiker och matställen. Lindra flyttade 2021 sin secondhand-butik härifrån till Sickla.

Närmaste vårdcentralen är Sickla Hälsocenter på Smedjegatan 18. I Sickla finns även apotek, hälsokostbutik och gym. På Alphyddevägen 31 finns däremot en Johanna Filips tandläkarmottagning.

Nedanför Alphyddan ligger också rokokogården Svindersvik, en fin äppelträdgård och matcaféet Svindersviks brygghus.

Alphyddan sett från Trolldalen på Henriksdalsberget
Alphyddan sett från Trolldalen på Henriksdalsberget

Närnatur på gångavstånd

Mellan bostadsområdet och Värmdöleden finns en mindre tallskog som en gång i tiden hörde ihop med Ryssbergen och naturen runt Svindersviken innan Värmdöleden drogs. Här växer 52 s.k. naturvärdesträd (tall, ek, asp, lönn) som har nått en hög ålder, är s.k. hålträd eller värdträd för rödlistade arter som talltickan. Även gnagspår av rödlistade reliktbocken hittades intill. En del av naturen exploaterades i samband med att studentbostäderna uppfördes.

Mot öst mellan Alphyddan och Finntorp ligger naturområdet Svindersberg som når naturvärdesklassen 2 med ett tiotal rödlistade och / eller fridlysta arter som ektickan, oxtungssvamp, nordfladdermus, dvärgpipistrell, rutskinn, rödvingetrast, tornseglare m.m. Nacka kommun har för avsikt att exploatera hela Svindersberg.

Mittemot Alphyddan på Henriksdalsberget ligger naturområdet Trolldalen med totalt 149 naturvärdesträd och över 50 rödlistade, fridlysta eller värdefulla arter. Trots att 1600 Nackabor har lämnat ett yttrande under samrådet vill Alliansen och Miljöpartiet exploatera denna skog.

Natur- och rekreationsytor på Västra Sicklaön vi vill har kvar.
Karta med natur- och rekreationsytor på Västra Sicklaön vi vill ha kvar även när Nacka bygger stad.

Engagera dig i Alphyddans framtid!

Alliansen i Nacka kommun vill göra kommundelen västra Sicklaön inkl. Alphyddan till tät stad på bekostnad av natur- och kulturmiljöer. Det finns därför ett antal föreningar och nätverk som jobbar med dessa frågor nerifrån:

Demonstration utanför Nacka stadshus för att rädda idrottsplanen i Sicklavallen
Demonstration utanför Nacka stadshus för att rädda idrottsplanen i Sicklavallen

Så röstade Alphyddan i kommunalvalet 2022

Socialdemokraterna blev med 28,7 % störst i valdistriktet Alphyddan i kommunalvalet 2022. Därefter kommer Moderaterna med 20,4 %, Vänsterpartiet med 12,1 % och Nackalistan med 9 %.

Resultat för valdistriktet Alphyddan i kommunalvalet 2022 i Nacka

Nyheter från Alphyddan

Nedanför hittar du de senaste nyheterna från Alphyddan, Finntorp och trakten runtom:

Alphyddan i social media

Karta över Alphyddan

Nedanför hittar du en aktuell karta över Alphyddan i Nacka mellan Svindersviken, Sickla och Finntorp:

%d bloggare gillar detta: