Finnboda hamn bostadsområdet där Finnboda varv låg

Finnboda Parkväg 20–22 och greenen

Finnboda hamn är ett bostadsområde i Nacka där det tidigare låg Finnboda varv. Här hittar du bl.a. en populär kaj, ICA Nära Finnboda, krogen Docklands och möbelbutiken Fogia.

Finnboda hamn – vad finns där?

I Finnboda hamn hittar du det mesta som behövs för att trivas: butiker, restauranger, skolor och förskolor, natur och parker, gym, kommunikationer m.m.

ICA Nära Finnboda och andra matbutiker i närheten

ICA Nära Finnboda är enda matbutiken i bostadsområdet som även används av grannar på Finnbodaberget, Danvikstrand och Saltsjöqvarn. Den drivs av en mycket engagerad handlare, Susan Bardevik.

Handlarteamet på ICA Nära Finnboda
Handlarteamet på ICA Nära Finnboda

Henriksdalsberget finns och ICA Nära Henriksdal. På Kvarnholmen hittar du en Coop-butik.

Finnboda förskola och andra skolor i närheten

Dibber driver Finnboda förskola samt Henriksdals förskola. På gångavstånd till F:boda ligger också Vilans skola & förskola som drivs i kommunal regi. På Kvarnholmen finns även Ebba Brahe skolan & gymnasium samt Alexanderskolan.

Skolorna har generösa skolgårdar samt strövområden i skogstäckta backen mot Danvikshem och i skogen Trolldalen mittemot.

Finnboda förskolan bakom ödekyrkogården
Finnboda förskolan bakom ödekyrkogården

Lägenheter till salu i Finnboda på Hemnet eller Booli

Nedanför hittar du de senaste lägenheter till salu i Finnboda + 1 km som finns på Hemnet eller Booli:

Docklands och andra matställen i närheten

Docklands vid båtbryggan på kajen är bostadsområdets enda restaurang sedan cafét Fröken Fräken stängde för gott. På torget utanför ICA Nära samt vid sundet mot Kvarnholmen står det regelbundet food trucks.

I Saltsjöqvarn finns det annars Elite Hotel Marina Tower, kinakrogen Grand Palace m.m. På Kvarnholmen hittar du Deli Molinari, Don Felice, Crispy Pizza Bistro m.fl. Läs mer om restauranger och krogar på västra Sicklaön…

Docklands restaurang
Docklands restaurang

Natur, parker, torg & kajer

Trolldalen heter naturområdet (c:a 8-9 ha) på Henriksdalsberget vid ingången till F:boda. Här växer det 149 riktigt gamla tallar och ekar. Här dokumenterades också över 50 rödlistade och fridlysta fåglar, fladdermöss, insekter, svampar och växter. Tyvärr vill Nacka kommun exploatera runt hälften av den skogstäcka delen av Trolldalen. Pedagogerna på Vilans skola och förskola gör ofta utflykter till skogen.

Skatberget är egentligen ett äldre namn på intilliggande Finnberget. På slänten mot F:boda växer det riktigt gamla och höga tallar. Här trivs ugglor, kopparorm, hackspett och andra djur.

Utsikten från Skatberget mot Finnboda, Trolldalen och Henriksdalsringen
Utsikten från Skatberget mot Finnboda, Trolldalen och Henriksdalsringen

Ödekyrkogården mellan F:da och Vilans skola är en magisk plats med sin blandning av höga träd, gamla kors och svampar av alla slag.

Hästparken kallas parken mellan bostadsrättsföreningarna F:boda port, hage, dunge och allé. Det är en populär mötesplats med gemensam julgran, spökvandring på Halloween, loppmarknad och Aline Magnussons häststaty.

Aline Magnussons hästfigur
Aline Magnussons hästfigur

Engelska parken heter slänten mot Finnbodaberget / Danvikshem – ett populärt strövområde hos barnen på Vilans skola.

Tyvärr finns det ingen hundrastgård i Finnboda. Men i närheten hittar du hundrastgårdarna på Henriksdalsberget och i Saltsjöqvarn.

Torget utanför ICA Nära är en populär mötesplats där food trucks håller till, partierna driver valrörelse eller medborgarinitiativ samlar namn i viktiga frågor. Det enda som saknas här på sommaren är skugga.

Torget utanför ICA Nära Finnboda i Nacka
Torget utanför ICA Nära Finnboda i Nacka

STC Nacka Finnboda, båtklubb och yoga på kajen

Gymmet STC har en filial i Finnboda. Annars finns det Danviks Hälsoforum och Sturebadet Marina Tower hamam i Saltsjöqvarn. Inte sällan dyker det upp erbjudanden om bootcamps och yoga på kajen.

Varvsarbetarna har kvar sin båtklubb. Finnboda båtklubb hittar du på andra sidan Henriksdalsberget i Svindersviken.

Vårdcentral, tandläkare, rehab, apotek & annan vård

Tyvärr finns det ingen vårdcentral, tandläkare, apotek och liknande i Finnboda. Men i Saltsjöqvarn och på Kvarholmen som ligger nära finns flera vårdgivare.

Finnboda-nyheter

Prenumerera på gratis nyhetsbrev om Finnboda

Någon gång i månaden kan du ett gratis nyhetsbrev via e-mail om Finnboda och trakten runtomkring.

Engagera dig i traktens framtid!

Nacka kommun vill förvandla västra Sicklaön till tät stad. Ytterligare 4-5.ooo lägenheter ska byggas här. Så det gäller att bevaka våra intressen i en expansiv kommun:

Konstantinos Irina och Vibeke Bouchette kämpar för Trolldalen, buss 55 och hissen upp till Danvikshem
Konstantinos Irina och Vibeke Bouchette kämpar för Trolldalen, buss 55 och hissen upp till Danvikshem

Finnboda hamns historia

Stranden mellan dagens Saltsjöqvarn och Kvarnholmen inhyste genom tiderna en rad verksamheter fram till att varvet drog igång:

På 1600-talet anlades ett kimröksbruk i s.k. Hermansdal mellan dagens Danvikstrand och Finnboda där man framställde färgämnet fram till 1856.

Öster om kimröksbruket öppnade apotekare Sahlberg krogen Tappen “til öhl och brennewins försäljning” som blev en aning stökig. Grosshandlaren C.G. Bäck öppnade därefter ett riktigt värdshus på höjden mellan dagens Danvikshem och Inloppet som kallades Finnboda värdshus eller Vidablick.

Efter krogen låg s.k. Finnboda-platsen. På tavlor från 1800-talet syns här ett torp med huvudbyggnad, ekonomibyggnader till höger och vänster och ett lusthus.

Finnboda och stora segelleden vid 1840-talets början (okänd konstnär)
Finnboda och stora segelleden vid 1840-talets början (okänd konstnär)

Bostadsområdet har antagligen fått sitt namn från Finnsön, tidiga namnet på dagens Kvarnholmen. Mest troligt är det härrör från att finländare under medeltiden hade sjöbodar, upplagsplatser och hamn för finnskutor på Kvarnholmen och på stranden nedanför Finnboda. Läs mer om namnets ursprung…

På 1640-talet anlade Hans van Swindern ett beckbruk öster om torpet, s.k. Gamla Beckbruket som senare kallades för Danwiks Beckbruk. I slutet av 1700-talet tillkom också ett tunnbinderi som annex till beckbruket, s.k. Finnboda Tunnbinderi.

Bergsunds mekaniska verkstad och Finnboda Slip

1874 köptes trakten upp av Bergsunds mekaniska verkstad, som var ett av landets viktigaste skeppsvarv. I Finnboda anlade Bergsunds en filial med slip och reparationsverkstad som kallades för Finnboda Slip.

Från den tiden är tjänstemannabostäderna på Finnbodaberget kvar samt förfallna chefsbostaden ovanför skyddsrummet som ska restaureras.

Förfallande chefsbostaden
Förfallande chefsbostaden

1881 tillkom nya verkstäder för att även kunna nybygga större fartyg där. Här producerades pansarbåtar och kryssare för ryska och svenska marinen. Första fartyget som lämnade varvet var lastångaren Talmud (1882) följd av Thule (1891-93), Oden (1894-97), Thor (1896-99), Fylgia (1903-07) etc.

1902 demonstrerar Gustaf Dalén för första gången acetylensvetsning på varvet. Dalén får senare Nobelpriset.

I början bodde de flesta varvsarbetare på Södermalm. Men några bodde i Gamla stan och till och med på Östermalm. I slutet av 1800-talet byggdes ett bostadsområde på ovanför på Finnbodaberget som revs när HSBs seniorhus byggdes där i slutet av 1980-talet. Från och med slutet av 40-talet bodde varvsarbetarna på Finnberget istället.

Finnboda varfs gamla bostadsområde
Finnboda varfs gamla bostadsområde

Finnboda varf blir varv

1916 köptes Finnboda Slip av Stockholms Rederi AB Svea och ombildades till AB Finnboda varf. Under 1930- och 40-talet blev det en uppsving men på 1960-talet började orderingången att bli svagare.

1970 såldes Finnboda varv till Salén koncernen och moderniserades. Så kunde även ro-rofartyg och oljeplattformar tillverkas. 1970-talets varvskris kom. 1986 förvärvade stålbyggaren Gränges-Hedlund och personalen ökade från 150 till närmare 400. I slutet av 1980-talet drabbades varvsområdet av konkurs. 1991 lade man ner varvet.

Ingången till Finnboda varv
Ingången till Finnboda varv

Kända varvsarbetare: Starke Arvid och uppkäftiga Clary Åhlströms

På varvet jobbade bland annat Arvid Andersson (tyngdlyftare som kallades för Starke Arvid) som 17-åring, John Harrysson (skådespelare) fram till 1955, Christer Berglund (frilansjournalist), Hugo Schubert (senare vd vid Mälarvarvet, grundade yachtvarv vid Saltjöbaden) och Göran Edvard Johnasson (1997 startade han tillsammans med sin hustru en galleri vid Siggesta gård på Värmdö).

På Finnbodaberget (s.k. gamla Finnboda varf bakom Danvikshem) bodde Mikael Nestius som var redaktör för tidigare gratistidningen City. Tidigare stadsträdgårdsmästaren Mauritz Hammarberg föddes i Finnboda. Även Clary Ählströms, kvinnlig agitator under potatiskravallerna 1917, bodde ett tag på Finnboda.

Starke Arvid jobbade på Finnboda varv
Starke Arvid jobbade på Finnboda varv

Rejvklubben Docklands, Diesel jeans, Stockholm Pride & Big Brother

När varvet lades ner har de många lediga ytorna blivit skådeplats för svenska populärkultur:

 • 1990-talet: Diesel jeans hade kontor, showroom och ateljé här.
 • 1995 – 2002: Rejvklubben Docklands har öppet varje lördag i en svetshall som byggdes 1959. Klubben stängs efter polisrazzior, rejvkommission och många skriverier i tidningar. Rejvklubben besöks 1996 av dåvarande v-ledaren Gudrun Schyman.
 • 2001 & 2002: Gay fester under Stockholm Pride.
 • 2002: Show av eldkonstnären Fireproof.
 • 1987: Karin Höghielm illustrerar skrot med röst och chello.
 • 2000: Dokusåpan Big Brother spelar in sin första säsong.
 • 2003: Teaterpjäsen Vävarnas Barn av Per Anders Fogelström spelas in här.
 • 1999: Utställningen Off Brodway av John Stenborg.
 • 1994: Leif Elggren gör ett försök i Finnboda att tala med sin döda mor.
 • 1991: Reich och Szyber håller performance med 15 mimare för att ära Reneé Magritte och hans kubbklädda män.
 • 2002: Fröken Sverige-tävling.
Tegelvägg med Diesel jeans logga på
Tegelvägg med Diesel jeans logga på

Finnboda hamn sedan 2006

1997 köpte HSB Bostad marken byggde ett bostadsområde med 700 lägenheter. Husen är ritade av arkitekt Pär Davidsson på RITS arkitekter. De första bostäderna vid ingången till Finnboda (s.k. Finnboda Port) blev klara 2006. Samtidigt ändrades områdets namn från Finnboda varv till Finnboda hamn.

Från varvstiden finns det ett flertal byggnader kvar som används som bostäder eller kontor: Marketenteriet eller Markan (1942) som inhyser Vilans skola och XL Office, gamla verkstadskontoret som inhyser Houdini och andra verksamheter, ångmaskinverkstaden (1928) som inhyser möbelbutiken Fogia, svets- och verkstadshallen – Docklands (1919 respektive 1959) som inhyser bostäder, kontor och ICA Nära Finnboda, snickeriverkstaden som inhyser bostäder idag, affärs- och ritningskontoret (1920) som ska byggas om till bostäder.

Svets- och verkstadshallen som senare fick namnet Docklands
Svets- och verkstadshallen som senare fick namnet Docklands

Bästa böckerna om Finnboda

Vi är många som kämpar för ett bibliotek, förenings- och kulturlokaler på västra Sicklaön där vi 2040 ska vara 19.000 invånare. I väntan på det får du nöja dig med några boktips:

Moderaterna och Nackalistan störst i kommunalvalet 2022

I kommunalvalet 2022 har Moderaterna med 25,5 % (29,8 % 2018) fått flest röster i valdistriktet Finnboda inklusive Finnbodaberget. Nackalistan låg dem tätt i hälarna med 24,6 % (8,3 % 2018). Flest personröster fick Konstantinos Irina (173).

Valresultatet i Nacka kommunalval 2022 valdistriktet Finnboda inklusive Finnbodaberget
Valresultatet i Nacka kommunalval 2022 valdistriktet Finnboda inklusive Finnbodaberget

Karta över Finnboda hamn

Nedanför hittar du en aktuell karta över Finnboda. Använd + och – för att zooma in eller zooma ut.

4 reaktioner till “Finnboda hamn bostadsområdet där Finnboda varv låg”

 1. Ang meningen: Annars trafikeras Finnboda av bussarna 54, 402 och 469.
  Det är inte buss 54 utan buss 53 som trafikerar Finnboda Hamn.

 2. “med drottning Sibylla och kung Gustaf Adolf som beskyddare”. Nja inte helt rätt, de blev aldrig regenter, utan prins Gustaf Adolf ska det vara och hans hustru Sibylla blev änka när han (prinsen) omkom på Kastrup 1947. Dessa är föräldrar till nuvarande kungen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: