Vägars, tunnlars och broars historia

Saltsjöbanan
Saltsjöbanan mellan två betongpelare i Henriksdal

Saltsjöbanan som åker mellan Slussen och Saltstjöbaden, invigdes 1893 i samband med byggandet av Saltsjöbaden. Knut Agathon Wallenberg ville göra orten till en exklusiv badort. Banan är 18,9 km lång med sina nio stationer och nio hållplatser. Sträckan underhålls som pendeltågslinje genom Stockholms Lokaltrafiks entreprenör Veolia Transport. Läs mer om Saltsjöbanan…

Bygget av Henriksdalstunneln (1892)

Saltjöbanan stannar vid stationen Henriksdal nedanför Henriksdalsberget och passerar området genom en tunnel i berget. Tunneln är 337 m lång och sprängdes fram 1893. Själva Henriksdals station öppnades den 1:a april 1894. Stationen ligger 2.300 meter från ändstationen Slussen. Bangården som byggdes 1909 finns inte kvar. Inte heller stationshuset som revs 1963. Här fanns också ett papperslager som senare brann ner. Lite längre in mot Svindersvik låg ”Dockan” – ett lastplats för Standard Oil:s lager.

Trådbussar
Konsumentföreningens trådbuss passerar Henriksborg

Eftersom Kooperativa Förbudet hade tillverkning på Kvarnholmen trafikerades sträckan Slussen – Danvikstull – Kvarnholmen redan 1942 av KF:s eget bolag TSK (Trafikaktiebolaget Stockholm-Kvarnholmen). Trådbussen kunde även ha personsläp. Gods transporterades med trådlastbilar. Linjen laddes ner 1959.

Buss 53
Buss 53 mot Roslagstull på Henriksdalsberget

1968 återtog dock SL över trafiken, när innerstadslinjen 53 fick en gren med förortstrafik – 53K. Den trafikerade sträckan Roslagstull – Kvarnholmen. Linje 53 finns ännu idag, men den åker sedan 2004 inte längre till Kvarnholmen utan bara till Henriksdalsberget med undantag för några turer till Finnberget. Sträckan Slussen – Kvarnholmen trafikeras istället av linje 402.

Spårvagnar

Mellan 1917 och 1954 trafikerade spårvagnslinjen 9 sträckan Karlberg – Slussen – Danvikstull med mellanstopp vid exempelvis Folkungagatan, Gamla Stan, Tegelbacken, Vasagatan, Dalagatan och Karlbergsvägen. Spårvagnslinjen vände vid Danvikstull nedanför Danviksbron.

Danvikstull var på den tiden en viktig arbetsplats. Här fanns Liljeholmens stearinfabrik och i närområdet även Norra Hammarbyhamnen, Saltsjöqvarn och Hammarbyverken. Därtill kommer stearinfabrikens arbetarbostäder och bostadsområdet på Danviksklippan.

Värmdöleden
Värmdöleden nedanför Danviksklippan

Den officiella beteckningen för sträckan är länsväg 222, där Värmdöleden egentligen bara är namnet för sträckan mellan Stockholm och Nacka fram till Mölnvik. Hela länsvägen fortsätter dock till Stavsnäs och passerar bland annat Åsöberget, Fåfängan, Danvikstull, Danviksklippan, Henriksdals station, Henriksdals reningsverk, Henriksdalsberget och Svindersvik. Redan i början av 1930-talet fanns det önskemål om att bygga en ny väg för att avlasta den gamla Värmdövägen. Men motorvägssträckan började inte byggas förän 1965. Läs mer om Värmdöleden…

Danviksbron och Hammarbykanalen

Danviksklippan, Danviksbron och Danvikskanalen sedda från SaltsjönUrsprungligen fanns det en landförbindelse mellan Nacka och Södermalm vid dagens Danvikstull. 1890 byggdes en viadukt för Saltsjöbanan. 1918 – 1920 sprängdes och grävdes Danvikskanalen som en förbindelse mellan Saltsjön och Hammarbysjön. De nuvarande broarna byggdes 1918-22 respektive 1953-56. Läs mer om bron…

Kvarnholmsbron
Invigningen av Kvarnholmsbron

Bron mellan Gäddviken/Finnberget och Kvarnholmen byggdes 1923 och invigdes 1924 av landshövdingen Nils Edén. Tidigare skedde alla transporter på pråmar. 1932 byggdes ytterligare en bro. Därmed var det Skandinaviens första dubbelbro. Övre planet revs dock 1985. 1964 sprängdes även en tunnel genom Finnberget för att underlätta transporter. Läs mer…

Svindersviksbron
Planerade bron över Svindersviken mellan Ryssbergen och Kvarnholmen

En ny högbro kommer att byggas mellan Kvarnholmen och Ryssbergen där vägen fortsätter till Nacka Forum i en tunnel under Ryssbergens urskog. Projektet har lett till en konflikt mellan naturintresserade och Vikdalsborna på ena sidan och kommunen och KUAB på andra sidan.

Framtiden

Inom projektet Danvikslösen ska Saltsjöbanan byta plats med Värmdövägen, alltså gå utanför Henriksdalsberget. Tvärbanan ska dessutom förlängas till Slussen via Henriksdal och Danviksbron. Danviksbron ska förnyas. Saltsjöbanan kommer att åka över Danvikskanalen på en segelfri viadukt. Hästholmsviadukten flyttas närmare Danviksbron och blir cykel- och gångbro.

Här finns det kritik från Henriksdalsborna som under byggtygen kommer att behöva stå ut med oljudet och vibrationerna från sprängningsarbeten.

HAKA PÅ!

Danviksbron är en bra utsiktsplats för dig som gillar segelbåtar som väntar här på att få passera Danvikskanalen, eller för dig som vill titta på klättrarna vid Danviksklippan. En trappa precis efter Danviksbron går ner till Danvikens hospital med krogen Boule&Berså.

Ta Saltsjöbanan från Henriksdal för att åka till Sickla köpcentrum eller för att fortsätta till det idylliska Saltsjöbaden. Då och då används ett gammalt tåg med konduktören iklädd i historisk uniform.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: