Magnoliadagen till minne av Tora Dahl

Magnoliadagen till minne av författarinnan Tora Dahl firas varje år i maj av boende i Henriksdal, Saltsjöqvarn och Finnboda vid infarten till Vilans skola på Danvikshemsvägen 4 i Nacka.

Tora Dahl växte upp som fosterbarn hos sin moster i Henriksdal. Den tiden förevigade hon i sin självbiografiska serie om Gunborg men också genom att plantera en magnolia 1979 mellan Danvikshem och Vilans skola.

Konstantinos Irina, Ingrid Boström och Nacka Hembygdsförening samarrangerar Magnoliadagen sedan några år tillbaka. Hembygdsföreningen har också sponsrat återplanteringen av magnolian efter att originalväxten hade kapats av okända.

Magnoliadagen 2023

6 maj, klockan 11:00 – 12:00 firar vi återigen Magnoliadagen. Den här gången med författarbesök, levande folkmusik, föredrag och gemensam lunch på Café Vy. Läs mer

Magnoliadagen 2022

8 maj 2022 samlades 15 pers från trakten vid Tora Dahls magnolia mellan Danvikshem och Vilans skola. Konstantin berättade om Tora Dahls liv. Åsa Thulin från Finnberget spelade tre visor på nyckelharpa. Därefter blev det lunch på Café Vy.

Magnoliadagen 2022
Vi höll fortfarande corona-avstånd när vi firade Magnoliadagen 2023

Magnoliadagen 2021

9 maj 2021 firade vi trots coronakrisen fysiskt Magnoliadagen. Jag bjöd på ett kort föredrag om Tora Dahls liv. Samtidigt planterade Hembygdsföreningen en ny magnolia eftersom den förra inte hade överlevt torra sommaren och kalla vintern. Läs mer om Magnoliadagen 2021…

Magnoliadagen på Café Vy på Henriksdalsberget
Fika på Café Vy på Henriksdalsberget efter att ha firat Magnoliadagen 2021

Magnoliadagen 2020

På grund av pågående coronakrisen kommer årets magnoliadag bara att hållas digitalt. Här kommer ett anförande på 5 minuter. Sprid gärna!

Magnoliadagen 2019

Magnoliadagen lockade över 30 grannar till Vilans skola. Med varje år blir vi fler som flockas runt magnolian mellan Vilans skola och Danvikshem i Henriksdal, Nacka. Som vanligt bjöd jag på ett kort föredrag om Tora Dahls liv och litterära verk. Åsa Thulin spelade två låtar på sin nyckelharpa medan fåglarna ackompanjerade henne med sina läten. Läs mer

Grannarna lyssnar på Åsa Thulins nyckelharpa

Magnoliadagen 2018

Det fina vädret lockade ett 20-tal grannar från främst Saltsjöqvarn, Henriksborg, Finnberget, Finnboda, Henriksdalsringen och seniorboendet på Finnbodaberget till magnolian mellan Vilans skola och Danvikshem i Henriksdal, Nacka. Läs mer

Magnoliadagen 2017

Trots att Valborg lockade många till landet och andra tillställningar så blev vi ändå 11 grannar som samlades för att sätta upp en ny minnesskylt vid Tora Dahls magnolia mellan Danvikshem och Vilans skola. Läs mer

Magnoliadagen 2011

Svensk Pop med rötter på Henriksdalsberget i Nacka spelar och sjuger i samband med återplanteringen av författarinnan Tora Dahls magnolia vid Vilans skola nedanför Danvikshem.

Blomman skövlades av okända och återplanterades av Nacka Hembygdsförening efter min vädjan om att behålla det här minnet efter Tora Dahl.

Konstantinos Irina – det är jag som skriver!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetssajten sedan 2007 heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen.

Sedan hösten 2022 är jag också ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige där jag kämpar för de lokala frågorna som hamnar i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken Trolldalen, Ryssbergen, Svindersberg, östra Kvarnholmen & södra Finnberget borde bli naturreservat.

2. Trygga våra barns framtidsäkra skolvägarna vid Kvarnholmsvägen och i Henriksdalsbacken när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora generösa skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägenbygg om vägen och korsningen, ge seniorerna vid Danvikshem en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget, fixa cykelvägen längs med Kvarnholmsvägen, öppna upp strandpromenaden i Finnboda

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet & bevara Nackas kulturmiljöer – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, erbjud föreningslivet med billiga lokaler, stötta Café Vy på Henriksdalsringen, riv inte / flytta historiska hus som Nacka station och disponentbostaden i Finnboda…

%d bloggare gillar detta: