Marianne Gaston de Portefaix berättar om festerna på Svindersvik

SVINDERSVIK | Snart 90 år gamla Marianne Gaston de Portefaix har varit gift med Gunnar Engkvist, son till storbyggmästaren Olle Engkvist som köpte Svindersvik gård, räddade och senare överlät rokokoanläggningen till Nordiska museet.

Svindersvik gård med sin rokokoträdgård framför

Svindersvik gård med sin rokokoträdgård framför

I Petter Eklunds bok ”Patina – Långa liv & årgångshem” på bokförlaget Arena berättar hon att hon ofta fick agera lillvärdinna vid byggmästarens fester på Svindersvik. Hennes språkkunskaper kom där väl till nytta.

>> Ta del av läsprov ur Patina

Kommentera