Trafikplatsen Henriksdal görs om

Korsningen Värmdöleden, Kvarnholmsvägen och Kanalvägen i Danvikstull med c:a 43.000 fordon per dag håller inte riktigt måttet när Nacka förtätar i Henriksdal, Finnboda, Saltsjöqvarn, Finnberget och Kvarnholmen.

Ombyggnationen av Slussen och Danviksbron kommer att betyda stora tidsförluster för resenärer. 

Bland förbättringsförslagen finns:

  • Förlängning av busskörfältet på norra sidan av Värmdövägen från 50 till 70 meter.
  • Busshållplatsen vid Henriksdals station byggs om.
  • Vänstersvängen in på Kanalvägen till Hästholmsvägen tas bort.
  • Nya trafiksignaler sätts upp.

    Vissa resenärer får en tidsvinst på 1 minut med de här åtgärdarna. Arbetet påbörjas sommaren 2018 och avslutas 2019.

    Henriksdals trafikplats

    Kommentera