Uppeldade kläder på Henriksdalsberget kopplas till dödsskjutning

Efter dödskjutningen på Alphyddan fick polisen larm om en brand vid Henriksdalsringen i Nacka.

Polisen kunde först inte hitta var det brann men en granne som rastade hunden några dagar senare upptäckte de uppeldade kläderna. Polisen konstaterade att någon på ett taffligt sätt försökte förstöra bevismaterial. Läs mer i Aftonbladet

Alphyddan sett från hotade nyckelbiotopen Trolldalen

Kommentera