Infomöten om upprustningen av Saltsjöbanan

I februari hålls två informationsmöten i Nacka om upprustningen av Saltsjöbanan som sker 2015 till 2018. För grannar som störs av buller från tågen är det speciellt intressant att bulleråtgärder ingår.

12-minuterstrafik istället för 20-minutersavgångar är en annan fördel för dig som går av och på vid Henriksdal station. Läs mer om informationsmötena och upprustningen…

 

Perong för Saltsjöbanan, bangård och trädrad vid Henriksdal station

Perong för Saltsjöbanan, bangård och trädrad vid Henriksdal station

Kommentera